vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING


Nieuw SFOB bestuur geïnstalleerd

18-11-2013

Vandaag, maandag 18 november, is op het ministerie van Regionale Ontwikkeling een nieuw bestuur geïnstalleerd voor de stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland.

Stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland (SFOB) is een stichting welke ressorteert onder het ministerie van Regionale Ontwikkeling. Het doel van deze stichting is het leveren van een bijdrage aan het wegwerken van de sociaal-economische achterstand van de in het binnenland woonachtige bevolkingsgroepen, zodat zichzelf bestendige rurale economieën kunnen worden opgebouwd.

Deze stichting heeft sinds haar oprichting diverse projecten uitgevoerd in het binnenland van Suriname waar inheemsen en marrons volgens hun karakteristieke traditionele samenlevingsvormen wonen en leven.

De prioriteiten van deze stichting zijn onder andere capaciteitsopbouw, materiële facilitering van bijvoorbeeld overheidsdiensten of basisorganisaties, gender, ruimtelijke ordening en bereikbaarheid van voorzieningen, nutsvoorzieningen en ook andere actuele issues zoals milieu. De Stichting staat onder leiding van een directeur, mevr. drs. Ciefranie  Abiamofo-Menig.

Het nieuw bestuur van SFOB is onder voorzitterschap van dhr. drs. Steven Vroom, en bestaat verder uit de ondervoorzitter, dhr. Marinus Bee, en 5 overige leden:

-          vertegenwoordiger van het ministerie van Openbare Werken, mevr.N. Blankendal,

-           vertegenwoordiger van Financiën, mevr.mr.J.Mahabali,

-          vertegenwoordiger voor het NGO FORUM, mevr.E.C Velland-Uiterloo,

-          vertegenwoordiger van de Marrons, mr.S.H.Jabini en

-          vertegenwoordiger van de Inheemsen, dhr R.A Artist.

NIEUWSBERICHTEN