vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING


Oplevering multifunctioneel centrum te Coronie

22-12-2014

Op woensdag 17 december heeft in het district Coronie de oplevering van het multifuctioneel centrum plaatsgevonden. De opening werd verricht door de directeur van Regionale Ontwikkeling, mw. Ifna Vrede, de districtscommissaris van Coronie dhr. Ramdhani en de directeur van het DLGP programma dhr. Bas Ahmadhali middels het onthullen van een naambord en het doorknippen van een lint.Opening multifunctionele zaal Dit multifunctioneel centrum is neergezet ten behoeve van de Coroniaanse gemeenschap voor het verzorgen van trainingen en opleidingen, het houden van sociale en culturele activiteiten alsook het versterken van de capaciteiten van het commissariaat.

De kosten voor het opzetten van dit multifunctioneel centrum zijn gehaald uit middelen van het DLGP 2 project (Decentralization Local Government Strengthening Program) en bedroeg ruim Srd.620.000,=. Binnen het DLGP project zijn 10 districten gecertificeerd en kan gezegd worden dat de districten volledig gedecentraliseerd zijn volgens de DLGP maatstaven. Dat houdt onder andere in dat het personeel op de verschillende commissariaten getraind zijn in de organisatie van overheidsfinancien en een eigen begroting hebben. Ook zijn hun capaciteiten versterkt en hebben zij trainingen gevolgd om hun werkzaamheden beter uit te kunnen voeren. Voor de officiële in gebruikname is het gebouw middels een dienst ingezegend en de pastor heeft de Heer gedankt voor het gebouw en gevraagd voor bescherming zodat het gebouw een lang leven beschoren mag zijn.
Bij de oplevering zei de directeur van Regionale Ontwikkeling, mw. Ifna Vrede dat het gebouw er staat om gebruikt te worden. Het moet niet zo zijn dat na een jaar na oplevering het gebouw in deplorabele toestand verkeert benadrukte de directeur. Het is de verantwoordelijkheid van iedereen in de gemeenschap om dit gebouw goed te bewaren en goed te gebruiken. Het heeft ontzettend veel inspanning gekost om dit gebouw neer te zetten, en het is pijnlijk om te zien dat sommige gebouwen er verwaarloosd bij staan. Dat mag in Coronie niet gebeuren, liet de directeur haar gehoor weten.
De directeur van het DLGP programma dhr Bas Ahmadali heeft in zijn toespraak zijn dank uitgesproken naar het personeel van DLGP en heeft hun een certificaat van uitmuntendheid aangereikt.
Na de officiële ingebruikname werden de genodigden vergast op muziek van een locale Coroniaanse Kaseko band en konden de benen losgooien.

NIEUWSBERICHTEN