vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING


Overhandiging resoluties 7de VIDS-conferentie aan Min RO

06-09-2017

Onder andere de wettelijke erkenning van de rechten van Inheemse Volken en duurzame gemeenschapsontwikkeling zijn op 28 augustus ter sprake gekomen. De directeur van het Directoraat Duurzame Ontwikkeling Inheemsen, Nielton Grootfaam, mocht namens het ministerie van Regionale Ontwikkeling, uit handen van de nieuwe voorzitter van de VIDS, kapitein Theo Jubitana, de uitkomsten van deze conferentie in ontvangst nemen. Het nieuw bestuur van de VIDS is ook op deze dag bij consensus aangewezen. De voorzitter gaf aan dat het pad van dialoog tussen de overheid en de Inheemsen voortgezet dient te worden. De directeur feliciteerde, ook namens minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling, allereerst het nieuw bestuur van de VIDS en verzekerde zijn gehoor dat het aangeboden document op de juiste plek terecht komt en dat de samenwerking tussen het directoraat, de VIDS en de Inheemse gemeenschap versterkt zal worden om samen de ontwikkeling ter hand te nemen.

NIEUWSBERICHTEN