vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING


Presentatie ‘National Oil Spill Contigency Plan for Suriname (NOSCP)’ (1)

23-10-2015

Op vrijdag 23 oktober heeft mw. Marny Daal-Vogelland, van Staatsolie, op het ministerie van Regionale Ontwikkeling voor minister Edgar Dikan en de Districtscommissarissen een presentatie gehouden over een strategisch plan voor de aanpak van rampen die kunnen ontstaan als gevolg van een olielek. Een olielek is een ongeluk dat kan ontstaan als gevolg van activiteiten op het land (drill werkzaamheden), in het water (tijdens transport) of in de lucht. Aan de hand van de proporties van de olielek kan het beheersbaar zijn, waarvoor Staatsolie een speciaal team beschikbaar heeft om het probleem direct aan te pakken. De olielek kan ook van dien aard zijn dat er externe hulp nodig zal zijn om het probleem aan te pakken en de negatieve effecten tot een minimum te beperken.


Rol en taak DC’s bij een olieramp
Aan de hand van de plek van de ramp en het gebied dat daarbij betrokken is, zullen de DC’s een coördinerende taak hebben. Staatsolie heeft zich gecommitteerd om alle olielekken te rapporteren aan de DC’s, ook al is het lek van dien aard dat de omvang en de impact weinig of geen negatieve effecten zal hebben voor het gebied. In antwoord hierop gaf de minister aan dat de directeur van Regionale Ontwikkeling ook gerapporteerd moet worden indien er sprake is van een olielek, waar dan ook! Is de ramp van grotere proporties en zijn de effecten voor mens en milieu groot dan dient elke Districtscommissaris een plan van aanpak gereed te hebben om het probleem in hun district te lijf te gaan. Afhankelijk van de negatieve gevolgen zal het plan worden aangepast aan de negatieve effecten per gebied\ district.

NIEUWSBERICHTEN