vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING


Project Localizing SDG’S loopt ten einde

01-07-2017

De bewustwordingscampagne Localizing the Sustainable Development Goals (SDG’s), is op 12 januari 2016 gestart met de lancering door Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO) en loop tot 30 juni 2017. De campagne is gefinancierd door Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (United Nations Development Programme,UNDP). Het Ministerie van Regionale Ontwikkeling startte met deze bewustwordingscampagne om de Surinaamse burgers te informeren over de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s), die in september 2015 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) zijn aangenomen. Tegelijkertijd willen zij hun visie vernemen over de ontwikkeling van de gemeenschap waarin zij wonen. De verkregen informatie zal worden vervat in een document dat als basis zal dienen voor de ontwikkeling van toekomstige projecten. De SDG’s zijn een opvolging van de Millennium Development Goals (MDG’s). De SDG’s zijn uitgezet over een periode van 15 jaar: 2015 – 2030.
De verschillende werkgroepen bestaande uit onder meer medewerkers van het Ministerie, het Suricorps, de Stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland en het UNDP, hebben informatie, educatie en communicatie materialen (IEC) ontwikkelt om de dialoog met de burgers te ondersteunen. Aangezien er geen “one size fits all” is hebben zij de volgende IEC materialen ontwikkeld: een kwartet spel, kalenders, bumper stickers, angisa voor de vrouwen van het Boven Suriname gebied en een jingle als ook de slogan “SDG gi mi, SDG gi yu, SDG gi wi ala gi wan betre tamara”.
De SDG-werkgroep van het ministerie en vertegenwoordigers van het UNDP hebben verschillende gebieden bezocht, te weten: Nickerie, Galibi (Marowijne) en Boven Suriname (Sipalwini). Hierbij werd er geënquêteerd en focusgroep sessies gehouden met de gemeenschappen. Het doel van de enquêtes is om zoveel mogelijk van individuele mensen te vernemen over gendervraagstukken, duurzaam watergebruik, milieu, ondernemerschap, maar bovenal eigen initiatieven die leiden tot ontwikkeling binnen hun gebied. De focusgroep sessies werden gehouden met: studenten, docenten, vrouwenorganisaties, landbouwers, ambtenaren, marktventers, sluiswachters, het traditionele gezag, veehouders, bakkers, meubelmakers en vissers.
Van 14 tot 16 juni heeft de Sustainable Development Goals (SDG) werkgroep van Regionale Ontwikkeling en vertegenwoordigers van de UNDP, onder leiding van Negretha Amiemba, een bezoek gebracht aan het district Commewijne. Het doel van het bezoek was om ook van de gemeenschap van Commewijne te vernemen wat hun visie is over ontwikkeling en welke initiatieven zij al ondernemen. Er zijn verschillende groepen binnen de gemeenschap van Bakkie, Alkmaar en Margaretha geconsulteerd. De grootste problematiek binnen deze gemeenschap is het drinkwaterprobleem en de sluizen, die aan herstel toe. Als gevolg van de slecht functionerende sluzten worden aanplanten aangetast door het inkomend zoutwater uit zee. Ook districtscommissaris van Commewijne, Adjaikoemar Kali, en zijn staf hebben dezelfde problemen geregistreerd.
De districtscommissarissen, de bestuursdienst, de ressortsraadleden en de gemeenschappen hebben gedurende het heel traject een bijzondere veel ondersteuning gegeven.

 

NIEUWSBERICHTEN