Overheid


Rainville sluit reeks hoorzittingen Paramaribo af (1)

05-02-2018

Enkele zaken die werden aangehaald zijn het dumpen van vuil op de bermen, slechte straatverlichting, geluidsoverlast aan met name de Wilhelminastraat  en de aanleg van voetpaden voor schoolkinderen.

De districtscommissaris (DC) van Paramaribo Noordoost, Mike Nerkust, die ook aanwezig was legde de nadruk op het feit dat de burgers zelf verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van hun trottoir. Volgens de wet heeft de eigenaar van het perceel de verantwoordelijk om het gedeelte tot de as van de weg schoon te houden. Door de jaren heen is die verantwoordelijkheid uitgebleven en is men zich meer gaan richten op ingrijpen van de overheid. Er wordt naar een mogelijkheid gekeken om via de districtsraad de bewoners op het hart te drukken hun plicht alsnog na te komen.

Sandra Noslin, voorzitter van ressortraad (RR) geeft aan, dat de ressortraadsleden niet in de uitvoerende macht zitten, maar zij nemen alle zorgpunten mee in het ressortplan deze worde vervolgens in het districtsplan vervat. Volgens de RR-voorzitter zijn de meeste probleemgevallen van de afgelopen jaren in het ressort Rainville binnen niet al te lange tijd gerealiseerd. De ressortraadsleden doen hun uiterste best om zoveel mogelijk zichtbaar te zijn, door huis aan huis bezoeken te brengen aan de gemeenschap. Ook wordt de nadruk gelegd op het feit dat de bewoners beter moeten omgaan met zowel huis- als grofvuil.

NIEUWSBERICHTEN