vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING


Regering geeft aanzet tot oplossing granman kwestie Saamaka

26-05-2017

De regering heeft op woensdag 24 en 25 mei tijdens een krutu in Brokopondo de aanzet gegeven om te komen tot een oplossing in het slepend conflict binnen de Saamaka stam over de opvolging van de in juni 2014 ingeslapen granman Belfon Aboikoni. Sinds zijn overlijden hebben drie personen zich opgeworpen als de nieuwe leider van de stam. De heren Albert Aboikoni, Naze Amina en Frans Banai zijn ondertussen elk door hun respectieve aanhang op traditionele wijze ingewijd. Bij de opening van de samenkomst heeft minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO) de deelnemers eraan herinnerd dat: zij dit intern probleem binnen de stam moeten oplossen; de regering geen partij zal kiezen en niet van plan is een oplossing van buitenaf te brengen; president Desire Bouterse samen met de regering uitkijkt naar het moment waarop de stam in vrede met zichzelf zal zijn gekomen tot een enkele kandidaat, zodat die volgens goed gebruik door de centrale overheid kan worden erkend als de hoogste vertegenwoordiger van de gehele Saamaka stam.
De regering heeft zich tot nu toe onthouden van enige inmenging in het conflict. Op grond daarvan is de regering ook niet ingegaan op de drie afzonderlijke verzoeken van deze groepen om de door hun naar voren geschoven kandidaat te erkennen als de officiële leider van de Saamaka stam. Maar omdat de spanning stijgende was, heeft de regering besloten partijen bij elkaar te brengen in een poging de impasse via dialoog te doorbreken.
De regering heeft op 24 mei alle hoofdkapiteins of hun vervangers ontvangen in het multifunctioneel gebouw van Brokopondo Centrum voor een bijeenkomst. Elke delegatie bestond formeel uit drie personen. De krutu is belegd op initiatief van president Bouterse. Het staatshoofd liet zich vertegenwoordigen door minister Dikan. Hij werd ondersteund door zijn directeur Wensley Misiedjan (Duurzame Ontwikkeling Afro Surinamers Binnenland, DOAS) en de districtscommissarissen Margaretha Malontie (Sipaliwini – Bestuursressort Pamaka / Deken), Kenya Pansa (Brokopondo) en Arman Jurel (Sipaliwini – Bestuursressort Boven Suriname).
De delegaties hebben na twee dagen vergaderen besloten dat ze teruggaan naar hun dorpen om te overleggen met de plaatselijke gemeenschappen. Een belangrijke ontwikkeling in het proces om te komen tot een oplossing is dat de groep Amina en de groep Banai zich hebben verenigd, de groep Aboikoni staat vooralsnog alleen. Daardoor staan er nu in plaats van drie, nog slechts twee partijen tegenover elkaar.
De regering heeft de partijen uitgenodigd om op zeer kort termijn opnieuw bijeen te komen in de hoop dan tot een definitieve oplossing te komen. Het is een streven om die krutu op of omstreeks 23 juni aan te vangen. Misiedjan sprak na afloop van de krutu zijn erkentelijkheid uit voor de bereidwilligheid van de traditionele gezagsdragers, dat zij, ondanks de grote verschillen in inzichten toch bereid waren in dialoog te gaan. Hij hoopt dat het vervolgtraject even vreedzaam en vlot zal verlopen.
De regering is de vertegenwoordigers van het traditioneel gezag dankbaar dat zij zonder aarzelen hebben ingestemd met het initiatief om in dialoog te gaan en dat zij massaal gehoor hebben gegeven aan de uitnodiging voor de krutu. De regering blijft geloven dat de Saamaka gemeenschap zichzelf zal vinden en dat de krutu als overleg van oudsher een oplossing zal vinden. De totale Saamaka gemeenschap wordt opgeroepen het hoofd koel te houden en om de ingeslagen weg van dialoog te blijven volgen totdat er een aanvaardbaar resultaat is bereikt.

NIEUWSBERICHTEN