vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING


REGERING WERKT AAN 'POT RECONSTRUCTIE BINNENLAND' (1)

07-04-2017

De regering heeft op woensdag 5 april tijdens een sttakeholdersmeeting, aangestuurd door minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO), in het perscentrum van het Kabinet van de President, voorbereidingen getroffen voor de instelling van een ‘Pot Reconstructie Binnenland Na Overstroming’. Daarnaast zal er ook worden gewerkt aan een noodfonds, dat kan worden aangesproken in geval van calamiteiten waar dan ook op het Surinaams territoir. Dikan is na de overstroming tijdens een regerinsvergadering door president Desire Bouterse aangewezen als voorzitter van de cluster van ministers die moest toezien op de acute noodhulp en nu belast is met het proces naar een vlot herstel.

‘POT RECONSTRUCTIE BINNENLAND NA OVERSTROMING’

De ‘Pot Reconstructie Binnenland Na Overstroming’ is een maatregel van de overheid om de schade in Sipaliwini, als gevolg van de overstroming, te herstellen. De financiële middelen die door de overheid en internationale organisatie in deze pot zullen worden gestort, zullen worden aangewend voor de reconstructie van de daarbij geleden schade. Deze actie is belangrijk om de evacuees die na de overstroming naar hun dorpen zijn teruggekeerd, te ondersteunen om hun normaal leven weer op te pakken. Tijdens een brainstormsessie zijn er verschillenden exercities gedaan om vast te stellen hoe invulling te geven aan de pot. Deze sessies zijn voorafgegaan aan een evaluatieronde waarbij de aandachtgebieden en getroffen sectoren zijn vastgesteld.
De deelnemers aan de stakeholdersvergadering hebben nu de instructie om de komende dagen per ministerie of instantie, een inventarisatie te maken van de zaken die binnen hun respectieve sectoren gereconstrueerd moeten worden in de getroffen gebieden. De inventarisatie moet samengaan met een begroting. De plannen zullen vervolgens naast elkaar worden gelegd en in samenhang worden besproken op de volgende stakeholdersvergaderingen. Minister Dikan, die door president Desiré Bouterse is aangewezen als coördinator dit stakeholdersoverleg, zegt dat de regering binnen 1 a 2 weken zover kan zijn om de ‘Pot Reconstructie Binnenland Na Overstroming’ daadwerkelijk in te stellen.
De regering heeft vorige week de acute noodhulp als onderdeel van de door het (Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) gecoördineerde ‘Operatie Hey Watra’ te beëindigen. Meteen daarna is besloten om de getroffenen de komende periode te begeleiden in een proces naar ‘vroeg herstel’, zodat zij op kort termijn hun dagelijks leven kunnen oppakken. Het Ministerie van Regionale Ontwikkeling zal worden belast met het beheer van de ‘Pot Reconstructie Binnenland Na Overstroming’.

NOODFONDS

Het Ministerie van Financiën zal nagaan welke stappen, onder meer technisch en juridisch, moeten worden ondernomen om het Noodfonds op te zetten. Met dit nog op te richten fonds richt de regering zich op het oppotten van financiële middelen die beschikbaar en aanspreekbaar moeten zijn ingeval er zich een ramp voltrekt. De regering wil met de middelen in dit nog op te richten fonds een financiële buffer bouwen, waaruit bij noodgevallen acuut hulp kan worden geboden. Het Ministerie van Financiën zal het Noodfonds beheren.

De vergadering werd ook bijgewoond door minister Regillio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), Kenneth Slooten, coördinator Bureau Volkscontacten (Kabinet van de President), kolonel Jerry Slijngaard (Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing, NCCR), M. Raafenberg (waarnemend directeur Buitenlandse Zaken), de districtscommissarissen van Sipaliwini, vertegenwoordigers de ministeries van Defensie, E. Tilion (onderdirecteur Volksgezondheid), Financiën, Natuurlijke Hulpbronnen, Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG).

NIEUWSBERICHTEN