vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING


Regering zal verdiencapaciteit districten vergroten

03-10-2017

Op basis hiervan zal de Regering voorzieningen treffen om de verdiencapaciteit van de districten te vergroten. Een van de mogelijkheden ter vergroting van de districtsinkomsten is de invoering van bestemmingsheffingen. Artikel 38 lid 1 van de Wet Regionale Organen biedt de mogelijkheid om bestemmingsheffingen in te voeren. Echter moeten de onderwerpen ter zake waarover bestemmingsheffingen kunnen worden ingevoerd, eerst bij Staatsbesluit worden aangegeven. In dit dienstjaar zal de Regering bij Staatsbesluit overgaan tot bepaalde bestemmingsheffingen. Dit staat aangegeven in de jaarrede. De Regering draagt de overtuiging dat met de invoering van bestemmingsheffingen uitvoering zal worden gegeven aan haar beleid dat gericht is op het vergroten van de financiële autonomie en de bestuurlijke capaciteit van de districten, staat in de jaarrede.

De verbetering van de kwaliteit van het leven van burgers in het binnenland zoals vervat in het Integrated Rural Development Program, zal gefaseerd worden uitgevoerd in samenwerking met relevante partners en belanghebbenden van zowel de publieke als private sector. Hierbij zullen depots worden opgezet in de ontwikkelingscentra in het binnenland waar de burgers tegen de geldige landelijke tarieven hun basisgoederen, inclusief benzine, kunnen verkrijgen.

Het ondernemerschap in het binnenland zal verder gestimuleerd en gefaciliteerd worden. De gemeenschapscentra Apoera, Atjoni, Snesikondre en Stoelmanseiland zijn als pilotprojecten opgenomen in het eerdergenoemde programma, dat bij voltooiing een groot spin-off effect zal hebben.

NIEUWSBERICHTEN