vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING


Renovatie Markt Lelydorp in voorbereiding

21-02-2014

Dat de Markt van Lelydorp aan renovatie toe is, is een ieder mee eens. Dat bleek op de bijeenkomst met de standhouders en vertegenwoordigers van het commissariaat, Ministerie van RO afdeling Marktwezen, DR en RR.. Zij zijn op donderdag 20 februari  door districtscommissaris (DC) Jiawan van Wanica en Iris Gilliad, manager Burgerparticipatie van het DLGP geïnformeerd over de renovatie plannen.  In de volkszaal op het Commissariaat is deze bijeenkomst gehouden. De opkomst en participatie was goed, want het belang is groot.
In het kader van het decentralisatieproces worden er civieltechnische projecten in de districten uitgevoerd, waaronder de renovatie van de markt. Na de renovatie van de markt te Moengo in 2013, volgen thans de markten te Lelydorp, Nw Nickerie en Apoera. In dit kader worden er informatie sessies met belanghebbenden gehouden, waaronder de standhouders.
Op de bijeenkomst met de standhouders is het bestek door Previn Mahabier, consultant voor Decentralisatie Bureau gepresenteerd, dat is de situatietekening, een schets, van de nieuwe te ontstane situatie. Aan hen is voorgehouden dat de markt niet in zijn geheel zal worden gerenoveerd. Het middelste gedeelte, het gebouw, zal worden gerenoveerd. Ook zal het binnenterrein in zijn geheel worden verhard tot aan de straat en zal de toilettengroep worden aangepakt. Verder is besproken, dat na de renovatie de standhouders gelden met een billijk bedrag verhoogd zullen worden voor onderhoud.
De uitvoeringsperiode is gepland voor april tot augustus 2014. Gedurende deze periode zullen een aantal stands elders ondergebracht worden en wel naar een zogenoemde Noodmarkt. Deze zal voor de periode van de renovatie dienen als opvang voor de standhouders die gedurende deze periode niet op hun plek kunnen/mogen blijven. Deze noodmarkt zal niet ver verwijderd zijn van de huidige marktplek. Aanvankelijk was er een andere plek voorgesteld, maar bij dit overleg met de standhouders, is een andere plek dichterbij geïdentificeerd.DC Jiawan en standhouders De DC zal verder met de Bestuursdienst de nodige maatregelen treffen om het terrein met faciliteiten in orde te maken.
Om de communicatie met verschillende doelgroepen goed te doen verlopen alsook het vermijden van stagnaties, is er een 12-leden tellende Werkgroep ingesteld. De werkgroep is door de districtscommissaris geïnstalleerd, en bestaat uit vertegenwoordigers van de standhouders, de bestuursdienst, het commissariaat, alsook de Marktmeester. Zij zullen vrijwillig hun bijdrage leveren bij onder andere de informatie verstrekking, toezicht op de werkzaamheden, het doen schoonhouden van de noodmarkt, alsook de heropening van de markt. Andere doelgroepen die nog nader geïnformeerd moeten worden zijn onder andere de marktbezoekers, leveranciers, taxi en bushouders, winkeliers, scholen en andere overheidsinstanties. 
Met de vragen, discussies en inbreng van de aanwezigen, kan gezegd worden dat er een goede aanvang is gemaakt met het communicatieproces en is het belang van participatie weereens onderstreept. 

 

NIEUWSBERICHTEN