Overheid


Ressort Flora krijgt schoonmaakbeurt (1)

12-11-2017

“Wij willen er alles aan doen om Flora een milieuvriendelijk blik te geven, daarom werken we eraan om allereerst de milieuproblematiek aan te pakken, vertelt Shirley Alspeer, ondervoorzitter van de ressortraad tevens trekker van dit project.

Valerie Klinker voorzitter van de ressortraad zegt dat zij het een kwalijke zaak vindt dat bewoners van Flora er niets aan doen om hun erf of bermen schoon te houden. Zij zijn deels verantwoordelijk  voor de vervuiling. “De bewoners moeten bewust gemaakt worden van de gevolgen welke deze vervuiling voor  hun buurt  enerzijds en voor hun leefomstandigheden anderzijds met zich meebrengt”, verklaart Klinker.

De districtscommissaris van Paramaribo Zuid-West, Remie Polak stelt het op prijs dat de RR- leden van het ressort Flora het initiatief genomen hebben om een start te maken met de schoonmaak werkzaamheden. De komende weken zullen ook de rioleringen aangepakt en het grof vuil opgehaald worden, bevestigt de burgervader.

De DC geeft verder aan, dat het van groot belang is dat de burgers een steentje bijdragen aan het schoonmaken en schoonhouden van hun buurt. Als de bewoners de bermen weer vervuilen zal er niet geschroomd worden om maatregelen te treffen benadrukt Polak.

NIEUWSBERICHTEN