vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING


RO en LVV lanceren podosiri-project in Marowijne

05-05-2017

Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO) en zijn collega Soerish van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) hebben vrijdag de aanzet gegeven voor een podosiri project. Ze hebben samen de eerste boompjes geplant op een areaal van de landbouwer Iwan Vanan, langs de Oost-Westverbinding, ter hoogte van de Bosoekreek (Marowijne). De twee ministers werden bij de lancering van het project bijgestaan door districtscommissaris Freddy Daniel.
Minister Dikan heeft de boeren uit Marowijne opgeroepen om deze kans aan te grijpen en de productie van podosiri te helpen opvoeren. De vraag naar podosiri is enorm. Het ministerie van RO stelt door tussenkomst van het Commissariaat van Marowijne zwaar materieel ter beschikking om de landbouwarealen te ontbossen. Hij zegt dat de boeren kunnen rekenen op steun van de overheid. Het project zal bijdragen aan de ontwikkeling van het district als de productie goed opgang komt. De extra productie zal arbeidsplaatsen creëren, een gat helpen dichten in de voedselvoorziening en op lokaal niveau onderdeel worden van de armoedebestrijding. Er zijn dertien podosiriboeren betrokken bij dit project.
Het Ministerie van LVV steunt het project door plantmateriaal te leveren, en zorgt verder voor training en begeleiding van boeren die podosiri willen verbouwen. Minister Algoe zegt dat de boeren hoge producties en goede kwaliteit kunnen halen als ze de tips van het ministerie opvolgen en op de juiste manier omgaan met hun arealen. Hij hoopt dat het project zo goed slaagt dat er in de toekomst kan worden uitgekeken naar afzet in het buitenland.
Het podosiriproject is een initiatief van Ruud Souverein. Hij gelooft in succes van het project als de boeren, de overheid en het bedrijfsleven hecht samenwerken.
Dc Daniel is blij met het initiatief en gelooft dat hiermee de grootschalige landbouw een opleving kan krijgen in het district. Hij heeft een oproep gedaan aan lokale boeren om zich te bundelen en samen projecten uit te voeren, aangezien dat de hoge kosten in de sector omlaag kan helpen brengen.

 

NIEUWSBERICHTEN