vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING


RO ondersteunt dorpen in Marowijne

27-02-2015

Kapitein C.J. Bajarin van het dorp Wanhatie, heeft bij het ministerie van Regionale Ontwikkeling aangeklopt voor hulp ter afronding van de woning van de Hoofdkapitein. Deze ruimte zal ook dienen als bewaarplaats van de staf van ‘DA Afania’, de stichter van Wanhatie ‘Agitie Ondro’. Ter ondersteuning heeft de hoofdkapitein op dinsdag 17 februari jl. 19 zinkplaten en dakspijkers ontvangen. De hoofdkapitein bedankte het ministerie, maar meer nog minister Betterson, voor het materiaal.
Alice Jongaman, hoofd van de afdeling Dorpsontwikkeling, zegt dat de afdeling Dorpsontwikkeling onder andere als taak heeft om dorpen te ondersteunen bij het verbeteren van de leef- en woonomgeving. De eigen bijdrage bij dit project is dat de bouwwerkzaamheden zelf door de dorpsbewoners zullen worden uitgevoerd.
Ramon Apoetiti, hoofd van de afdeling Ondernemerschap, heeft samen met mw Jongaman een presentatie gehouden voor de gemeenschap van Wanhatie over de werkzaamheden van hun respectieve afdeling. Deze afdelingen vallen onder het Onderdirectoraat Ontwikkeling Binnenland.
Verder heeft Basja Jubitana van Alfonsdorp 2 tafels en 1 grote ventilator in ontvangst mogen nemen, bestemd voor de vergaderzaal aldaar. Het dorp moet nog in aanmerking komen voor een brushcutter en 50 stuks stoelen.

NIEUWSBERICHTEN