vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING


R.O. werkt aan verbetering uitvoeringscapaciteit

25-02-2013

'Steeds beter functioneren moet een missie zijn van ieder mens' (Man Mit' Man). Op 22 en 23 februari j.l. heeft het ministerie van Regionale Ontwikkeling te Berg en Dal een teambuilding workshop georganiseerd voor de afdelingshoofden en andere beleidsfunctionarissen van het ministerie. De minister, directeur en onderdirecteuren hebben zelf ook deelgenomen aan de workshop. De workshop werd gefaciliteerd door de Stichting Man Mit'Man, waarbij de heren Carl Breeveld en Reginald Cairo de trainers waren. Dienstbaar Leiderschap, betere communicatie op de werkvloer, zelfontplooiing en groepscohesie zijn de onderdelen waar aandacht aan is gegeven tijdens deze workshop. Er zijn enkele oefeningen gedaan, waarbij zelfreflectie, communicatie, creativiteit en teamwork op de proef werden gesteld.    
Op dag twee is er meer aandacht besteed aan specifieke zaken welke moeten leiden tot betere performance op de werkvloer. De presentatie werd gedaan door mw. Cherryl Jacott-Daal. Zo werd er gesproken over oorzaken die veelal leiden tot het niet behalen van deadlines. Er zal gewerkt worden aan de performance-cultuur binnen het ministerie, zoals het vaststellen van criteria voor evaluatie van projecten, het rapporteren, werkbesprekingen, etc.  
Gesteld kan worden dat de workshop een bijdrage heeft geleverd aan het dichter bij elkaar brengen van de stafmedewerkers, het versoepelen van de communicatie onderling en het aanwakkeren van de alertheid. De eerste barièrres, hoe minim dan ook, zijn weggenomen. De weg naar de bestemming begint met een eerste stap.  

 

NIEUWSBERICHTEN