Overheid


Rust keert terug in Maho (1)

29-10-2017

Beide kampen claimen het recht te hebben op het gebied. Uit wanhoop heeft een der groepen haar toevlucht gezocht bij districtscommissaris Laksmienarain Doebay. Hij riep partijen op het hoofd koel te houden. Ook maakte hij gelijk contact met het ministerie van Regionale Ontwikkeling teneinde deze kwestie onder de aandacht van de regering te brengen.

Minister Edgar Dikan, van Regionale Ontwikkeling geeft in gesprek met het Nationaal Informatie Instituut (NII) aan, dat na overleg met de  burgervader van  Saramacca er direct werk van gemaakt is om de rust te doen wederkeren. Partijen zullen apart gehoord worden door directeuren van zijn ministerie.

De bewindsman geeft verder aan, dat de regering serieus omgaat met deze kwestie. De bewoners willen hun rechtszekerheid hebben en daaraan wordt er gewerkt. De minister wacht de resultaten van de gesprekken af, waarna hij die verder zal bespreken met de President van de Republiek Suriname.

NIEUWSBERICHTEN