vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING


SDG werkgroep houdt eerste focusgroep sessie in district Nickerie

22-02-2016

In het weekend van 19 tot 21 februari heeft de Sustainable Development Goals (SDG) werkgroep van Regionale Ontwikkeling en vertegenwoordigers van de UNDP en het Jeugdinstituut, onder leiding van Peggy Panka een bezoek gebracht aan het district Nickerie. Het district Nickerie dient als pilot voor het houden van focusgroep sessies met de burgers. Tijdens de campagne worden de volgende doelen nagestreefd:
1. De Surinaamse burgers te informeren over de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen die in september 2015 door de Algemene Vergadering van de VN zijn aangenomen;
2. De rol die de burgers te vervullen hebben bij de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen;
3. De visie van de burgers te vernemen over de ontwikkeling van de gemeenschap waarin zij wonen;
4. Het opbouwen van dossiers die moeten dienen als grondslag voor de uitvoering van projecten in de lokale gemeenschappen.
De bewustwordingscampagne Localizing the Sustainable Development Goals, is officieel op 12 januari j.l. gelanceerd door Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling. In de afgelopen periode is sedert de launch van het project banners in de verschillende districten opgehangen. Onderweg naar Nickerie is er ook in het district Coronie een banner opgehangen bij de sluis en zijn er enkele posters aan districtssecretaris Loes Doorson overhandigd. Op vrijdag 19 februari werden de eerste focusgroep sessies in Nickerie gehouden met de studenten op VOS niveau. In een vrij luchtig gesprek gaven de studenten hun visie over ontwikkeling van hun district, aan de hand van de volgende onderwerpen: 1. Het bestrijden van extreme armoede en honger 2. het waarborgen van mensenrechten 3. Vrede 4. Gelijkheid tussen mannen en vrouwen 5. Het beschermen van het milieu 6. Onderwijs en 7. Jeugd
Het aanpakken van het drugsprobleem vooral onder leeftijdsgenoten, strengere maatregelen tegen het vervuilen van het district, discriminatie, werkgelegenheid en het hebben van een universiteit voor het vervolg onderwijs in of dichterbij hun district zijn enkele van de punten die door de studenten zijn aangehaald. Op zaterdag 20 februari is een sessie gehouden met de bestuursambtenaren. Ook hier was het creëren van werkgelegenheid een veel besproken issue. Ook de lange wachttijden voor het verkrijgen van de Surinaamse nationaliteit werden aangehaald. Er is ook gesproken met de vrouwen organisatie Stichting Sari en Stichting Het Moederhart en met een vertegenwoordiging van Koöperatie van Groenteverbouwers. De werkgroep is zeer tevreden met de response in de verschillende focusgroep sessies.
De Sustainable Development Goals (SDG) zijn een opvolging van de Millenium Development Goals (MDG). De SDGs zijn uitgezet over een periode van 15 jaar: 2015 – 2030.

 

NIEUWSBERICHTEN