vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING


Sipaliwini en het decentralisatie proces

10-05-2013

De uitvoering van het decentralisatie programma, kortweg DLGP genoemd, begint in een district met de ondertekening van de 'Letter of Intent' door de Districtsraad. Voor het district Sipaliwini was dat in 2006. Het district heeft in de daarop volgende jaren gewerkt aan de voorwaarden om Level 1 gecertificeerd te kunnen worden binnen het project, en wel in 2010. Dit hield in dat zij de afdeling 'Districts Financiën en Planning' (DFP) hebben opgezet en ingericht. Ook is er een Districts Administrateur (DA) aangetrokken, die leiding geeft aan deze afdeling. Deze afdeling DFP zorgt voor de administratie van de inkomsten en uitgaven van het lokaal bestuur. Verder is er een nieuwe organisatiestructuur voor het districtscommissariaat ontwikkeld en goedgekeurd. Ook is er een districtsfonds ingesteld, waar de middelen van het district in worden gestort.

Het district Sipaliwini is een uitgestrekt gebied. Om dit gebied beheersbaarder te maken zijn er bestuurscentra opgezet te Atjonie, Stoelmanseiland en Snesikondre. Apoera heeft intussen een commissariaat, nadat het ressort Kabalebo in 2011 een eigen Districtscommmissaris (DC) kreeg. Sinds 2010 heeft het district Sipaliwini meer dan 1 DC. Hoewel de bestuursressorten waar de bestuurscentra staan al geruime tijd een eigen DC hebben, zijn deze nog niet helemaal operationeel. Eerder dit jaar zijn deze centra helemaal beveiligd. In navolging hiervan zal de inrichting plaatsvinden. Het ministerie heeft via het DLGP-projectbureau meubilair en apparatuur aangeschaft voor de inrichting van de bestuurscentra. Op 9 mei hebben de DC's het overgrootste deel van deze goederen in ontvangst genomen. De DC's Malonti (Stoelmanseiland), Naana (Atjonie), en Boejoekoe (Snesikondre) ontvingen uit handen van de wnd Directerur van R.O. en Directeur DLGP volledige uitrusting voor de inrichting van hun bestuurs centra. De uitrusting bestaat uit meubilair, kantoor equipement, kantoorbenodigdheden en ICT-apparatuur. Mw. Roline Samsoedien, nestor van de DC's, tevens DC van het Bestuursressort Kabalebo van Sipaliwini was ook aanwezig. De goederen werden in pick-ups geladen en gingen direct richting de diverse bestuurscentra. DC Karta-Bink van Commewijne was ook aanwezig om meubilair en kantoorapparatuur in ontvangst te nemen in het kader van verdergaande versterking van het districtscommissariaat, met name voor het operationaliseren van de one-stop service balie.

Bij deze gelegenheid heeft de directeur van het DLGP, dhr Bas Ahmadali, gebruik gemaakt van de gelegenheid om een presentatie te geven over 'Draadloze Bestuursvoering in het binnenland'. Hij bracht dit naar voren als een oplossing voor de aankomende DC van Boven-Saramacca, mw. Gracia Emanuel. Zij zal het beheer krijgen over dit bestuursressort, maar beschikt niet over een districtscommissariaat. Er zijn bestuursambtenaren in het gebied en 1 bestuurskantoor te Nieuw Jacobkondre. Het ressort Boven-Saramacca is uitgestrekt en is of per boot of met het vliegtuig bereikbaar. Enige andere vorm of teken van infrastructuur, die nodig is voor het beheer, bestuur en ontwikkeling van het bestuursressort is ook nog niet in zicht. Een full loaded RUGTAS, een Mobile Office met: (i) Solar backpack, (ii) Portable Printer, (iii) Solar Charger for Laptop, (iv) Portable Scanner, en (v) Solar Powersurge voor een totaal bedrag van nog geen US$ 1000 (exclusief laptop en smartphone; deze zijn reeds beschikbaar) ziet hij daarom als oplossing. "Drie van deze mobiele units zullen voldoende zijn", zegt hij.
Verder heeft hij het gehad over de 'Mobiele DC', die als "Circuitrider" de DC's in de verafgelegen gebieden in het binnenland zou kunnen ondersteunen, tenminste als het ministerie ingaat op deze voorstellen. Het DLGP-projectbureau is wel ervoor ge-eqiupped sturing te helpen geven aan het model van draadloze bestuursvoering. De digitale / mobile unit valt terug op het Netwerk van het Inter-Districten Samenwerkingsverband (IDS). Nu reeds zijn alle commissariaten en het ministerie van RO via dit 'Wide Area Network (WAN)' met elkaar verbonden.


NIEUWSBERICHTEN