Overheid


Situatie Chinezen Markt Zuid wordt nader bekeken

17-10-2017

Dit vanwege het feit dat de groep Chinezen, die onlangs een plekje werd toegewezen onder de markt, verbaal zijn aangevallen wat gemaakt heeft dat zij zich hebben teruggetrokken. “Als je echt daar komt om je werk te doen en bij de eerste dag, bij de opening, wordt je al zwaar belaagd en aangevallen van alle kanten. Dan doe je een stap terug en dat is ook gebeurt”, verteld de DC. Aan het Nationaal Informatie Instituut (NII) geeft de DC aan dat er een onenigheid was bij de belangenorganisatie binnen Markt Zuid en enkele standhouders. De groep Chinezen werd meer als concurrenten gezien dan als partners binnen de markt. Door de investering die er is gedaan om de markt op een hoger niveau te krijgen is het van groot belang dat er een goede samenwerking is tussen partijen. De DC vertelt verder dat wanneer er wordt gewerkt aan het vergroten van de aantrekkingskracht en de verruiming van de varianten, de huidige verkopers dat niet moeten vertalen als een aanval. Men moet het juist zien als een moment waarbij meer klanten worden aangetrokken naar de markt. Er wordt momenteel aan gewerkt om de onwetendheid van de marktverkopers te corrigeren.

NIEUWSBERICHTEN