vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING


Slepende ruzie om gemeenschapsbos Abenston bijglegd

07-02-2017

Een delegatie van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling, onderleiding van Directeur Wilco Finisie, heeft na een krutu van 2 dagen achtereen, succesvol bemiddeld in de langslepende ruzie in het dorp Abenaston (Boven Suriname – Sipaliwini). Het beheer van het gemeenschapsbos en besteding van de opbrengsten daaruit, zorgde sinds 2015 voor onenigheid tussen het traditioneel gezag en de dorpelingen.
Na partijen te hebben aangehoord tijdens de dorpskrutu op zaterdag 04 en zondag 05 februari jl., heeft de directeur een aantal duidelijke afspraken gemaakt met partijen. Er zijn ook maatregelen getroffen om te voorkomen dat er nieuwe conflicten ontstaan. De dorpelingen waren verenigd in de Initiatiefgroep Abenaston, het dorpsbestuur werd aangestuurd door de kapiteins Antomoi en Petrusi.
Vanwege de onduidelijkheid rond de besteding van de financiële middelen heeft dhr. Finisie voorgesteld om per onmiddellijke ingang alle gelden, die worden verkregen uit houtexploitatie in het gemeenschapsbos, te storten in het districtsfonds. De verdeling van de opbrengst zal geschieden volgens de richtlijnen van het Min RO, te weten 15% van de opbrengst voor het traditioneel gezag. Dit moet worden verdeeld onder de kapiteins en basja’s. De commissieleden komen in aanmerking voor 10%, die zij onder elkaar moeten verdelen. Minimaal 70% moet in het districtfonds, specifiek ten behoeve van duurzame ontwikking van het dorp Abenaston, terwijl 5% blijft in voor algemeen gebruik zal worden aangewend.
Er is staande de krutu een nieuwe dorpscommissie olv dhr. Paul Stedenburg geinstalleerd door het traditioneel gezag. De nieuwe commissie moet toezien dat het beheer van het gemeenschapsbos conform de richtlijnen geschiedt. Deze commissie bestaat verder uit: mvr. Adipi Ardina (onder VZ.) namens de vrouwen, mvr. Huur Johanna (penningmeester), dhr Stedenburg Nilman (secretaris), dhr. Antomoi Patrick namens de jongeren, dhr. Paulus Johan en Joohna Romario. Hiermee is voldaan aan de wens van het Staatshoofd, Z.E. D.D. Bouterse en de directieven van Minister Dikan, om jongeren en vrouwen duidelijk zichtbaar te maken in alle dorpcommissies.
De vorige commissieleden zijn teruggetreden, nadat zij een keuze moesten maken tussen commissie werk of als ondernemers participeren in de houtexploitatie. Het zou anders leiden tot belangenverstrengeling. De directeur heeft aangedrongen op een transparant financieel beheer met regelmatig verslag aan de dorpelingen.
Finisie blikt terug op een geslaagde missie. De delegatie is zondagavond voldaan teruggekeerd naar Paramaribo. Hij werd tijdens het werkbezoek vergezeld door onder meer Wensley Misiedjan (Wnd Directeur Duurzame Ontwikkeling Afro Surinamers Binnenland), Ronny Pansa (Onderdirecteur Binnenland), Alice Jong A Man (Hoofd afd. Dorpsontwikkeling) en Jacob Petrusi (Districtssecretaris van bestuursressort Boven Suriname)

NIEUWSBERICHTEN