vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING


Stichting Suricorps for Development

01-09-2014

Na het vertrek van Peace Corps uit Suriname in 2013, is uit onderzoek gebleken dat er een gap is ontstaan en een zekere mate van terugval. De behoefte aan een vervolg is aanwezig. Peace Corps heeft als vrijwilligers organisatie, in de 18 jaren dat zij in Suriname actief was, tal van gemeenschapsprojecten helpen initiëren in rurale gebieden.  Het ging om projecten van verschillende aard zoals sanitaire, drinkwater, landbouw en civiele projecten, alsook HIV/AIDS awareness projecten en projecten die te maken hadden met een gezonde levensstijl.
De Stichting Suricorps for Development, ingegeven door het ministerie van Regionale Ontwikkeling, is thans in het leven geroepen om vanuit de Surinaamse inzichten met een nationale vrijwilligers korp, invulling te geven aan de gap die is ontstaan. Hierin wordt het ministerie in het bijzonder, ondersteund door het ministerie van Buitenlandse Zaken en de UNDP.
Er is reeds een concept programma ontwikkeld voor de Stg Suricorps. Het rapport, welke is samengesteld door Dr. Mark Kirton, is op woensdag 27 augustus gepresenteerd aan de stakeholders.
Het doel van Stg. Suricorps for Development is om in Suriname, in het bijzonder de rurale gebieden, gemeenschapsprojecten te initiëren die moeten bijdragen tot het verhogen van het welvaarts- en welzijnsniveau. De Stichting zal zich ook inzetten om het menselijk potentieel in Suriname te helpen ontwikkelen en verhogen. Om de gestelde doelen te bereiken is benadrukt dat de samenwerking met andere overheidsinstituten, Internationale organisaties, NGO's en lokale gemeenschappen van eminent belang is.

NIEUWSBERICHTEN