vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING


Suriname vertegenwoordigd op Symposium in Bolivia

18-03-2016

Minister van Regionale Ontwikkeling, Edgar Dikan, heeft Suriname vertegenwoordigd op het symposium, getiteld ‘Symposium on the promotion of an inclusive and accountable public administration for sustainable development’ in Cochabamba, Bolivia. Het symposium werd op 16 en 17 maart gehouden en werd georganiseerd door de Plurinationale Staat Bolivia en de United Nations Department of Economic and Social Affairs(UN-DESA ) in samenwerking met the Economic Commission for Latin America and the Caribbean  (ECLAC). Er waren meer dan 400 participanten uit de hele wereld, waaronder: academici, UN vertegenwoordigers, overheidsfunctionarissen, banken en andere organisaties.
Tijdens dit symposium werd een platform gecreëerd voor ‘knowledge sharing’ van innovatieve strategieën, practises en lessons learned om na te gaan op welke wijze er gewerkt kan worden aan een inclusieve en verantwoordelijke overheid ten einde duurzame ontwikkeling te bewerkstelligen.
Er werden 3 thema gebieden belicht namelijk:
1. Ethical leadership, professionalism and culture of integrity in the public sector;
2. Coordination and integration: changing the mindset and changing silo mode of operation;
3. Citizen engagement, participation and mechanism to hold governments accountable
President Evo Morales verrichtte de openingstoespraak waarin hij het belang van ‘an Inclusive Public Administration’ benadrukte. Hij gaf aan dat we overheden moeten hebben die alle categoriën burgers betrekt bij het beleid. Hij belichtte vooral de inspanningen van Bolivia inzake de aanname van de resolutie on ‘Promoting inclusive and accountable public services for sustainable development’.
Vermeldenswaard is dat de presentatie van Minister Dikan over het project ‘Localizing the Sustainable Development Goals’ perfect aansloot op wat President Morales belichtte.

Minister Dikan had ook een courtesy meeting met VN Assistant Secretaris Generaal dhr. Lenni Montiel. Dhr. Montiel gaf aan dat hij ons initiatief zeer waardeert en zeker zal promoten bij de VN. Verder is ons project door de organisatie geprezen als zeer innovatief en origineel.

De minister van Transparantie in Bolivia was ook zeer onder de indruk van ons project. Waarden van de inheemse bevolking in Bolivia zijn overal terug te vinden in het beleid dat gevoerd wordt door President Morales. De normen van de Inheemse bevolking 'Ama Sua (gij zult niet stelen), Ama Llula (gij zult niet liegen) en Ama Quella (gij zult niet lui zijn) zijn gevestigde waarden in Bolivia en deze zouden ook moeten gelden voor transparantie bij overheden ten einde hun bevolking te kunnen dienen...Ama Llulla, Ama Sua, Ama Quella

NIEUWSBERICHTEN