vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING


Traditionele Gezagsdragers krijgen legitimatiebewijs

24-02-2014

In 2013 heeft het ministerie van Regionale Ontwikkeling een aanvang gemaakt met het project: 'Legitimatiebewijzen voor Traditionele Gezagsdragers'traditioneel gezagdrager.
De uitvoering van dit project is 1 (één) van de maatregelen ter verbetering van het functioneren van het Traditioneel Gezag. Het legitimatiebewijs moet ook de toegang tot andere overheidsdiensten en of instanties voor betrokkenen vergemakkelijken.
Kapiteins, Hoofdkapiteins en Basja's krijgen een legitimatiebewijs voorzien van onder andere hun naam, ID-nummer,logo van het Ministerie van RO  en het dorp dat zij vertegenwoordigen.
Dit project dat reeds te Apoera, Witagron, in het Matawai-gebied en Boven-Suriname is uitgevoerd, is in het weekend van 22 februari in het district Marowijne voortgezet, waar 154 legitimatiebewijzen zijn gemaakt en verstrekt.tradtioneel gezagdrager Het project zal nog in de overige districten worden uitgevoerd. In totaal moeten er 1745 legitimatiebewijzen worden gemaakt

NIEUWSBERICHTEN