Overheid


Uitbetaling traditionele gezagsdragers komend jaar per bank (3)

04-12-2017

Landelijk telt ons land ongeveer 1900 traditionele gezagsdragers waarvan ruim 20% op verzoek van een drietal Granmans niet per bank mocht worden uitbetaald. De reden hiertoe is dat leiding van de stammen vond dat sommige gezagsdragers niet in de dorpen aanwezig waren om hun werk te doen.  Nadat geconstateerd werd dat er problemen waren met het verantwoorden van de gelden, is de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) een onderzoek gestart.

Terwijl het onderzoek gaande was, werden alle betalingen volgens de bewindsman on hold gezet. Na het onderzoek heeft het ministerie van RO besloten te werken aan een duurzaam oplossingsmodel. Met medewerking van het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn de nodige documenten van deze groep in orde gemaakt en zijn er afspraken gemaakt met de bank om over te gaan tot het storten van de honoraria op de rekeningen van de belanghebbenden.

NIEUWSBERICHTEN