vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING


Vergunningenbeleid besproken in DC-meeting

10-02-2014

De districtscommissarissen (DC's) hebben gemeenschappelijke alsook elk hun specifieke problemen in het district. In het streven problemen zoveel als mogelijk op te kunnen lossen en ervaringen te delen komen de DC's op reguliere basis bij elkaar met de minister van Regionale Ontwikkeling en zijn directieteam, in een zogeheten DC-meeting. Voorheen werden deze meetings op het hoofdkantoor van het ministerie gehouden. Met het oog op decentralisatie worden de meetings thans in de districten gehouden. Zo kunnen de DC's dan ook nader kennis maken met andere districten. Het afleggen van veldbezoeken maakt daarom ook altijd deel uit van de DC-meetings in de districten.DC Meeting te commewijne
Op 7 februari was het de beurt aan Commewijne, waarbij er een veldbezoek werd afgelegd aan Johanna-Margaretha. Hier kreeg de delegatie een rondleiding en brachten zij onder andere een bezoek aan de EBGS GLO-school Margrita, het BO kantoor en de sluis.
Na terugkeer werd er ten kantore van DC Karta-Bink te Nieuw- Amsterdam vergaderd. Alvorens hun reguliere vergadering te houden werd door het ministerie van Handel en Industrie (HI) een presentatie gehouden. Minister Sapoen en directeur Tuur van HI waren zelf ook bij de meeting aanwezig. Er werd fel gediscussieerd over het vergunningenbeleid. Er wordt gestreefd naar verbetering in het verstrekken van bedrijfsvergunningen door het Ministerie van Handel en Industrie. Vele ondernemers volgen volgens de DC's bewust of onbewust niet de juiste procedures. Een bouwvergunning van het ministerie van Openbare Werken en advies van de desbetreffende commissariaten behoren tot de stappen en procedures, die worden overgeslagen door ondernemers. De DC's moeten dan vaak achteraf ingrijpen. Ze vinden dat HI eerst een bewijs van geen bezwaar uitgeeft aan de ondernemer, die een bedrijfsvergunning heeft aangevraagd. De ondernemer zal hierna noodgedwongen zijn de juiste procedures te volgen om in aanmerking te komen voor de bedrijfsvergunning.Minister Betterson tijdens DC meeting te commewijne
De Minister van HI en de DC's zijn er overeens dat bij de uitgifte van bedrijfsvergunningen er gerichtere coördinatie moet plaatsvinden tussen de actoren, met name: Ministerie van Openbare Werken, Miliebeheer, BOG en de Bestuursdienst.

 

.


 

NIEUWSBERICHTEN