vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING


VIDS overhandigt vonnis aan Minister Dikan

05-02-2016

Lesley Artist, voorzitter van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) heeft op 5 februari het eerste exemplaar van het vonnis van de Inter Amerikaans Hof overhandigd aan Minister Edgar Dikan. Voorafgaand aan de overhandiging gaf Loreen Jubitana, directeur van buro van de Vids een korte uitleg over het vonnis.  Het vonnis is in het Engels geschreven en  bestaat uit 88 pagina’s. Deze worden zo snel mogelijk vertaald naar het Nederlands. De Staat is veroordeeld tot onder andere de wettelijke erkenning van  de collectieve rechten van de Kali’na (Caraiben) en Lokono (Arowakken) inheemse volken op hun traditioneel grondgebied (‘grondenrechten’).  In het vonnis staat verder dat de Staat twee jaar de tijd heeft om de collectieve rechtspersoonlijkheid van inheemse en tribale volken bij wet te regelen, en drie jaar om collectieve grondtitels uit te geven voor de traditionele grondgebieden. Het vonnis betekent een enorme overwinning voor alle inheemse en tribale volken van Suriname, dit zegt Loreen Jubitana  van de Vids. “Hun rechten zijn nu onomstotelijk vastgelegd door het regionaal gerechtshof, en de staat Suriname kan hier niet langer omheen”. Minister Dikan zei na ontvangst van het vonnis:”wij als overheid gaan voor de erkenning en dat willen wij doen binnen onze wetgeving, zodat er niet te veel verschuivingen plaatsvinden binnen het rechtsbestel. De eerste voorzichtige conclusie die wij hebben kunnen trekken is dat dit vonnis niets anders is dan dat overheid en gemeenschap aan tafel moeten zitten om toch wel te kijken, hoe wij dit probleem kunnen oplossen. Niet alle vorderingen zijn ingewilligd, dus daar zie je dat het Hof eigenlijk aangeeft dat we moeten praten met elkaar. Wij zullen de zaak bestuderen en weer tot u komen. Wij respecteren  alle vonnissen en wij zullen natuurlijk  binnen onze vermogen alles eraan doen om uitvoeren te geven aan het vonnis”.
De rechtszaak is in 2007 aanhangig gemaakt door de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) en haar regionale werkarm voor Marowijne, KLIM (Kali’na en Lokono in Marowijne), met juridische ondersteuning vanuit de organisatie  Forest People Programma ( FPP) uit Engeland.

NIEUWSBERICHTEN