vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING


Vuilophaal ook op Klaaskreek

12-11-2013

De organisatie 'Stichting Ontwikkeling Klaaskreek' (STOK) organiseerde ongeveer 3 jaren geleden een grote schoonmaakactie in het dorp. Na de actie is 'Stichting Jongeren Commissie Klaaskreek' (JCK) doorgegaan met het verzamelen van huisvuil. Het vuil wordt vervolgens dan getransporteerd naar een algemeen vuilstortplaats in een zijweg langs de Afobakaweg in het district Brokopondo. De chauffeur wordt betaald met middelen afkomstig van de plaatselijke gouddelvers. Een commissie, die samenwerkt met commissie Ordening Goudsector, is belast met het innen van gelden bij kleine goudzoekers die actief zijn in de omgeving van Klaaskreek.

De dorpelingen leveren een bijdrage door verantwoordelijk om te gaan met hun vuil en deze netjes te plaatsen voor de vuilophaal. De winkeliers leveren maandelijks wel een bijdrage. Bij elke bijeenkomst met dorpsbewoners en in het bijzonder met de jeugd worden voorlichtingsactiviteiten ontplooid voor een schoon milieu. Het ministerie van Regionale Ontwikkeling ondersteunt dit initiatief. Om dit initiatief te versterken heeft de afdeling Dorpsontwikkeling bijgedragen met 20 vuilnistonnen van 100 liter.

De commissie is bezig plannen te ontwikkelen voor het distribueren van vuilniszakken. Er wordt ook gewerkt aan een bewustwordingsprogramma voor de scholieren.

De containers zijn door de wnd. Onderdirecteur, mw. Soké-Fonkel overhandigd aan een vertegenwoordiger van de Jongeren Commissie Klaaskreek, de heer Rensch Marlon.

NIEUWSBERICHTEN