vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING


Werkbezoek waarnemend burgemeester Hangzhou aan DC Kasto

30-04-2013

Waarnemend burgemeester Yang Xubiao, van de stad Hangzou in China, heeft op uitnodiging van DC Kasto van Paramaribo Noord-Oost, van 25 tot en met 27 april een werkbezoek afgelegd aan Suriname. Dit bezoek staat in het teken van de stedenband die er bestaat tussen Hangzhou en Paramaribo, en is in samenwerking met de Chinese verenigingen gecoördineerd. Centraal hierbij is, omwederzijdse ontwikkelingte versterkenop het gebied van:economie, handel, wetenschap en technologie, cultuur, onderwijs, sport, gezondheiden menselijke hulpbronnen.


De relatie tussen Hangzhou en Paramaribo gaat terug naar eindjaren '90 waar een twinning project werdopgericht tussen deze steden door gewezen ambassadeur Henk Herrenberg, die optrad als speciale gezant voor Paramaribo. Deze band wil men heden ten dage blijven koesteren, vandaar dat met het tegenbezoek van de delegatie uit Hangzhou dit ook bevestigd is. In de gezamenlijke verklaring van 2004, door de autoriteiten van Paramaribo en Hangzhou, is opgemerkt in de conclusies, dat er potentie is voor de bevordering van de handel, alsook mogelijkheden voor het creëren van zakelijke partnerschappen tussen de twee steden.

Voor wat de uitvoer betreft memoreerde DC Kasto in zijn redevoering dat heel watmensen vande Hangzhougemeenschap verblijfplaats inParamaribo hebben genomenen begonnen zijn methet verkennen vande verschillendezakelijke mogelijkheden. "Ik denkdat het eerlijk isom te concluderendat de toen genoemdepotentie is uitgegroeid toteen levensvatbarekans voorwederzijdse ontwikkeling" zei Kasto.

Namens de minister van Regionale Ontwikkeling, bracht waarnemend directeur Jennyfer Jozefzoon-Wachter naar voren dat gehoopt wordt, dat dit bezoekzal staan in het tekenvan de verdieping van derelatie met meeruitwisselingsprojecten, waarvan zowelParamaribo alsHangzhou zullen profiteren.

In zijn redevoering heeft Yang Xubiao zijn blijk van waardering uitgesproken voor de wijze waarop zijn delegatie is ontvangen en de sympathie die men kreeg bij het overlijden van de burgemeester van Hangzhou, wijlen Shao Zhanwei. De waarnemend burgmeester gaf aan dat zijn stad toonaangevend is op de financiëlemarkt in China. Een van de topbedrijven hierbij is de Alibaba Group Holding Ltd., China'sgrootste e- commerce bedrijf.

Het ontwikkelen van wederzijdse zakelijke partnerschappen is een mogelijkheid die hij wel ziet zitten en staat open voor het uitdiepen van deze mogelijkheden op diverse gebieden. Ter bekrachtiging hiervan, nodigde hij een delegatie van Suriname uit om wederom een werkbezoek af te leggen aan zijn stad voor het verder uitdiepen van de betrekkingen en ook mee te nemen de gastvrijheid van de bevolking.

Hangzou is de hoofdstad van de oostelijke provincie Zhejiang, in het Volksrepubliek China. De stad ligt ongeveer 180 km ten zuidwesten van de Chinese metropool Shanghai. Hangzhou is een van de bekendste en welvarendste steden van China, en staat vooral bekend om de natuurlijke en groene omgeving, met het ' Westelijke Meer'als toeristisch trekpleister.NIEUWSBERICHTEN