Overheid


Binnenkort start vaccinatieprogramma voor meisjes

20-11-2017

Als preventieve maatregel alsook het doen afnemen van de incidentie van baarmoederhalskanker, worden meisjes in Suriname in de leeftijdscategorie 9-13 jaar gevaccineerd met het HPV vaccin. Hiervoor is er een uitvoeringsperiode van acht maanden uitgetrokken. In de eerste maand worden de meisjes gevaccineerd met HPV 1 en zes maanden daarna met HPV 2 voor een volledige dekking tegen de ziekte. Het betreft vaccinaties op ongeveer 200 GLO scholen in Suriname. Het vaccinatieprogramma zal door ongeveer 45 schoolnurses, die verbonden zijn aan de RGD uitgevoerd worden. Voor het toedienen van HPV 2 zal er een tussentijdse evaluatie plaatsvinden.

Voorafgaand aan de campagne is er een inventarisatie van meisjes in eerder genoemde leeftijdscategorie op alle basisscholen in Suriname begonnen. Hierbij is de medewerking van schoolleiders gevraagd, om toestemmingsbriefjes onder de doelgroep te verstrekken. Deze moeten door de leerlingen teruggebracht worden met opgaaf van reden indien er door de ouder/ verzorger wordt aangegeven dat het meisje niet gevaccineerd mag worden. Er wordt toestemming gevraagd voor vaccinatie omdat dit vaccin niet verplicht is en niet voorkomt in het landelijk vaccinatieprogramma.

Het ministerie van Volksgezondheid doet een dringend beroep op ouders en/of verzorgers van meisjes in eerder genoemde leeftijdsgroep hun dochter toestemming te verlenen voor de vaccinatie. Indien er geen toestemming verleend wordt graag uw medewerking de reden op het daartoe bestemd formulier te vermelden zodat er in het vervolg rekening gehouden kan worden. Voor meisjes die het vaccin niet hebben ontvangen bestaat de gelegenheid het onder begeleiding van een ouder te halen bij het Bureau Openbare Gezondheidszorg aan de Rode Kruislaan, van zeven uur s ochtends tot een uur in de namiddag. De mogelijkheid bestaat ook het vaccin te halen bij de dichtstbijzijnde RGD polikliniek. Het Nationaal Immunisatie Programma wenst meer informatie te verstrekken aan belanghebbenden op het nummer 499494 toestel nr. 144.

Er zijn meer dan 150 HPV typen die verspreid worden  door huid op huid en genitaal contact. Hiervan worden ongeveer 30 HPV typen alleen door direct genitaal contact verspreid. De genitale HPV typen met een hoog risico zijn verantwoordelijk voor het veroorzaken van baarmoederhalskanker

NIEUWSBERICHTEN