vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
VOLKSGEZONDHEID


Borstvoeding: Een sleutel tot duurzame ontwikkelingen

02-08-2016

Op maandag 1 augustus 2016 vond in het Sint Vincentius Ziekenhuis de kick off plaats van de borstvoeding week in Suriname. Deze hele week (1-7 aug.) wordt er in meer dan 170 landen aandacht besteed aan het belang van borstvoeding. Het doel van deze dag is om borstvoeding te stimuleren, het verbeteren van de gezondheidszorg en de gezondheid van baby’s over de hele wereld. Het thema voor dit jaar is Borstvoeding: Een sleutel tot duurzame ontwikkelingen. Dit thema is gekozen door de Wereld Alliance for Breast feeding Action om aan te geven dat borstvoeding een sleutel is in de mensheid en om ons te laten nadenken over de waarde van ons welzijn vanaf de geboorte. Dit jaar focust de borstvoedingsweek zich op de 17 doelstellingen betreffende duurzame ontwikkeling welke de wereld leiders in september 2015 overeen zijn gekomen. Deze houden in, het beëindigen van armoede, bescherming van de planeet en het waarborgen van welvaart.

Goede borstvoeding aan het begin draagt bij tot economische groei en duurzame ontwikkeling van een land. Om borstvoeding goed te kunnen promoten en te stimuleren moeten ziekenhuizen een duidelijk beleid hebben ten aanzien van borstvoeding. Het personeel moet getraind worden in de uitvoering van dit beleid, zwangere vrouwen en aanstaande moeders moeten voorlichting krijgen over de voordelen van het geven van borstvoeding, moeders moeten gelijk na de geboorte geholpen worden hoe hun baby aan te leggen, pas geborenen moeten geen andere voeding krijgen dan borstvoeding enz.

Kinderen die in de eerste 6 maanden borstvoeding krijgen zijn minder vaak te dik en is er minder kans dat ze als volwassenen te dik zijn. Ook hebben moeders die hun kinderen borstvoeding geven minder kans op borstkanker. De eerste borstvoeding is rijk aan voedingstoffen en is het allereerste vaccin dat wij aan baby’s kunnen geven en het is gratis. Borstvoeding is de beste garantie voor optimale hersen ontwikkeling welke kan zorgen voor betere schoolresultaten.

Bij de kick off van de borstvoedingsweek stond bij vele sprekers centraal dat beter beleid gemaakt moet worden voor werkende moeders wanneer het gaat om borstvoeding geven. Studies hebben aangetoond dat voldoende zwangerschap verlof, een goede werkplek ondersteuning en arbeid positie van de moeder kunnen leiden tot een toename van 30% in het geven van borstvoeding. Werkende moeders moeten ondersteund worden door werkgevers, de familie en de gemeenschap om deze uitdagingen te beheersen. D.w.z. dat er gewerkt moet worden aan wet- en regelgeving t.a.v. borstvoedingspauzes en kolfruimtes, en aan het opzetten van crèches in de buurt van het werk. Borstvoedende moeders en hun baby’s moeten zich veilig en welkom voelen in alle openbare ruimtes.

In Suriname zijn wij nu op de goede weg om er voor te zorgen dat kinderen in de eerste 6 maanden alleen borstvoeding krijgen. De regering van Suriname en het parlement zetten zich in voor het bevorderen van exclusieve borstvoeding. Het ministerie van Volksgezondheid streeft naar een gezondheidszorgsysteem welke een gelijkwaardige gezondheid voorstaat voor een ieder, en zich bovenal richt op bescherming en bewaking van de gezondheid en niet alleen op behandeling van ziekten.

                                                                                                                  

NIEUWSBERICHTEN