Overheid


Efficiëntie sleutelwoord binnen gezondheidssector

16-12-2017

Dit traject zal met alle belanghebbenden binnen de sector afgelegd moeten worden.

Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid heeft bij het Nationaal Informatie Instituut (NII) zijn licht doen schijnen op de ontwikkelingen binnen de gezondheidssector.  De bewindsman ging ondermeer in op de kwestie van de achterstallige betalingen waarin volgens hem komend jaar al enkele zaken tot uitvoering moeten worden gebracht, die moeten leiden tot het financieel gezond maken van de sector. De premies die nu betaald worden zijn niet voldoende om de totale sector te financieren.

Afgesproken is om een nationale ziekenhuis strategie te formuleren waarbij efficiënt samengewerkt kan worden om zo onnodige kosten te drukken. De ziekenhuizen moeten zelf bepalen welke instelling welke zorg zal bieden. Niet elke hospitaal hoeft een eigen Spoed eisende hulp te hebben, dit kan kostendrukkend werken. Een andere gedachtegang is dat ziekenhuizen samen de inkoop van medicamenten te doen waardoor een betere prijs kan worden verkregen. Zodra de kosten omlaag gaan wordt de ziekenzorg betaalbaar en zullen de ziekenhuizen zeker in staat zijn een goede service te verlenen aan de samenleving, zegt minister Pengel. In het traject van het gezondmaken van de gezondheidssector wordt  in het komend jaar al gekeken naar onder andere het invoeren van uniforme tarieven, vergoedingssystemen en het opzetten van gemeenschappelijke dienstcentra.

NIEUWSBERICHTEN