vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
VOLKSGEZONDHEID


Family Health unit BOG overhandigt borstvoeding promotiemateriaal aan Volksgezondheid minister en DNA voorzitter

03-08-2016

Jaarlijks tijdens de Wereld Borstvoedingsweek van 1 tot en met 7 augustus is het de bedoeling dat er extra aandacht besteedt word aan borstvoeding.

 Als onderdeel hiervan is op dinsdag 2 augustus door vertegenwoordigers van de Family & Community Health unit van het Bureau voor Openbare gezondheidszorg (B.O.G.) een banner en posters aan de Minister van Volksgezondheid Patrick Pengel en de Voorzitter van De Nationale Assemblee mw. Jennifer Geerlings- Simons aangeboden.

 De informatie op de folders en banner is bestemd ter introductie van “Mavis” een avatar met verschillende boodschappen, die vanaf 2014 als communicatie strategie is ontwikkeld waarbij het accent wordt gelegd op de stimulatie van borstvoeding.

 In de communicatie strategie zijn er vier componenten opgenomen.                                   

Het eerste Deze componenten zijn het uitbreiden van de inter-persoonlijke communicatie waarbij het train de trainer model is toegepast. Daarbij zijn er personen van de RGD getraind, de ziekenhuizen en de vereniging van verloskundigen die het veld zullen ingaan om health werkers te trainen, hoe die met hun cliënten moeten omgaan ter bevordering van borstvoeding.

 Het uitbreiden van de publieksinformatie waarbij er materiaal is ontwikkeld om de samenleving te informeren, die gedurende de borstvoedingsweek regelmatig uitgezonden zullen worden.

 Dat er effectief beleid en richtlijnen ontwikkeld moeten worden voor  baby vriendelijk ziekenhuizen en poli’s is het derde component. Het laatste component is het mobiliseren van strategische partnerschappen met onder anderen Stibosu, Unicef de Paho, de media, vrouwenorganisaties en eventueel de DNA dat er aan wetgeving gewerkt kan worden waarbij het geven van borstvoeding word gestimuleerd.

Deze componenten zijn geformuleerd aan de hand van wat zich in de samenleving afspeelt, vanuit het oogpunt van dit team bekeken is er volgens hen nog weinig in de zorg vanaf de moeder naar huis gaat vanuit het ziekenhuis.

 

Zowel de DNA voorzitter als de Volksgezondheid minister waren dit team  erkentelijk voor hun inzet en zijn beide voorstaander van de genomen initiatieven ten aanzien van het stimuleren van  borstvoeding in de eerste zes maanden en  het ouderschapsverlof.  

NIEUWSBERICHTEN