Overheid


Goed gesprek tussen SZF en apothekers

01-12-2017

Er is gekeken naar welke mogelijkheden beschikbaar zijn teneinde de dienstverlening niet in gevaar te brengen. Het belang van de samenleving staat altijd centraal, stelt Kromodihardjo. De directeur zegt de coöperatieve houding van de VvA ook te waarderen. De vereniging had eerder aangegeven, dat door het uitblijven van betalingen aan haar de voorzieningen voor medicamenten in gevaar dreigde te lopen. Ook zouden de apothekers, indien er geen oplossing  gevonden wordt  hun operationele kosten niet meer dekken. Tijdens het onderhoud zijn er goede afspraken gemaakt teneinde de dienstverlening te garanderen.

Als het gaat om de financiele verplichting die het SZF heeft aan de dienstverleners heeft Kromodihardjo eerder gesteld dat het fonds samen met het ministerie van Financien, alles aan doet om die betalingen te verrichten.

NIEUWSBERICHTEN