vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
VOLKSGEZONDHEID


Guyana Shield landen vergaderen over Malaria

14-07-2016

Van 12-14 Juli 2016 waren, op uitnodiging van de Pan American Health Organization (PAHO), de Guyana Shield landen bijeen om de malaria situatie in de regio te bespreken. Door omstandigheden kon Venezuela niet deelnemen. Vertegenwoordigers van de Ministeries van Gezondheid van Suriname, Guyana, Brazilie en Frans Guiana hebben gesproken over grensoverschrijdende samenwerking om de malaria in hoge risico -populaties te bestrijden. 

Malaria in Suriname is bijna geëlimineerd. De resterende hoge risicopopulatie in Suriname zijn voornamelijk de goudmijners, meestal van Braziliaanse afkomst, die actief zijn in illegale mijngebieden in Frans Guiana, Suriname en Brazilie. Omdat er met name in Frans Guiana nog veel malaria is in de mijngebieden, brengen deze mensen malaria naar Suriname en Brazilie, zogenaamde importmalaria. Importmalaria in Suriname is zeer ongewenst, omdat het herintroductie van malaria kan veroorzaken in gebieden die eigenlijk al malariavrij waren

De vertegenwoordigers van de drie landen zijn overeengekomen dat er een formele verklaring wordt voorbereid waarin Suriname, Frans Guiana en Brazilië zich committeren tot een gezamenlijk aanpak van de problematiek. Onder deze overeenkomst zullen vervolgens gezamenlijke interventies voor de preventie en bestrijding van malaria in de hoge risico populatie worden ontwikkeld en uitgevoerd. Zowel Brazilië als Suriname zullen waar mogelijk  Frankrijk ondersteunen bij de bestrijding van malaria in Frans Guiana. 

Verder werd in de conferentie met de Guiana Shield landen gesproken over de mogelijkheid van   optredende resistentie van de malariaparasiet tegen de  gebruikte medicijnen. Om dit te voorkomen zullen de landen een montering en preventie strategie ontwikkelen en implementeren. Daarbij zal er vooral aandacht worden besteed aan voorlichting over een juist gebruik van de medicijnen, waarborging van beschikbaarheid van een goede kwaliteit van medicijnen op de plaatsen waar deze nodig zijn, en het ontwikkelen van een onderzoek- en monitoringssyteem om bij optredende resistentieproblemen tijdig aan de bel te kunnen trekken.

NIEUWSBERICHTEN