vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
VOLKSGEZONDHEID


‘Marwina ziekenhuis’ officieel overgedragen

31-08-2017

Bouwbedrijf Soekroella heeft aan de Surinaamse overheid, in deze vertegenwoordigd door het ministerie van Volksgezondheid, op 30 augustus de overdracht gedaan. ‘Er is nog geen sprake van een opening, maar dit is zeker een moment om u als gemeenschap van Albina aan te moedigen het ziekenhuis, waar u gebruik van zal maken te koesteren’, zei minister Patrick Pengel van Volksgezondheid. De minister bedankte alle actoren die hebben gewerkt aan de totstandkoming van het ziekenhuis. Hij haalde ook de belangrijkheid van de bijdrage van een ieder die een rol  hierin te vervullen had aan, hoe klein die ook was. Het project dat nu bouwkundig is afgesloten, wordt overgedragen aan het operationaliseringsteam dat is aangesteld door minister Pengel. De verantwoordlijkheid is officieel overgedragen aan dit team, die vanuit de directievoerder en de aannemer werd getrokken. Dhr. Asoiti  die de DC van Marowijne vertegenwoordigde, typeerde het moment van de overdracht als een zeer bijzonder en markant moment voor Suriname, in het bijzonder het district Marowijne maar meer nog voor de gemeenschap van Albina. Hij gaf  verder aan dat er hiermede invulling wordt gegeven aan een vraag, maar meer nog een noodzaak voor het faciliteren van medische hulp in het gebied. En dat het zeer gewaardeerd wordt dat het ziekenhuis is opgezet. De gemeenschap van Marowijne is volgens de heer Asoiti ingenomen met het beleid van de regering om verdere ontwikkeling te brengen in het gebied.

De voorbereidingen voor de bouw van dit ziekenhuis begonnen in 2009, waarna de eerste steenlegging voor de bouw in november 2012 plaats vond. De bouw van het ziekenhuis is gefinancierd door het Algemeen Ontwikkelingsfonds van Frankrijk (AFD) en is onderdeel van een breder project dat 15 miljoen Euro kost voor de  infrastructuur van de gezondheidszorg van het binnenland  en het kustgebied, vooral in de gemeenschappen langs de Marowijne rivier. Ook poliklinieken van de overheid en de Medische Zending zijn of worden nog gerenoveerd in Marowijne en het binnenland. Het ziekenhuis bestaat uit een hoofdgebouw met daarin diverse faciliteiten waaronder een laboratorium, radiografie, een apotheek, spoedeisende hulp. Verder een operatie afdeling, een beddenzaal die ruimte bied voor ongeveer 35 bedden, keuken en wasserij, een poli voor vier doctoren of specialisten, een administratieve ruimte, mortuarium, een garage voor ambulance en vier doctorswoningen. De wegen rondom het gebouw zijn geasfalteerd en er wordt ruime parkeergelegenheid geboden. NV Sintec die in 2010 in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid met het voorbereidingswerk van dit project van start ging gaf aan dat de technische voorzieningen die de gebouwen doen functioneren uiteraard ook zijn aangesloten. Van stopcontact, brandalarm tot zusteroproep systeem zijn geregeld tot waterpunt generatoren en een clean air systeem voor de operatieafdeling.

 

 

 

 

NIEUWSBERICHTEN