vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
VOLKSGEZONDHEID


Medisch Tuchtcollege Beëdigd

19-05-2016

Op het Ministerie van Volksgezondheid vond op donderdag 19 mei de beëdiging van het Medisch tuchtcollege plaatst. Het Vorig college werd te rekenen van 1 januari 2012 voor de duur van 3 jaar beëdigd. Dit houdt dus in dat de termijn per ingaande 1 januari 2015 is verstreken. 
Vanaf het moment dat het toenmalig medisch tuchtcollege inactief was, werden eventuele klachten in behandeling genomen door de inspectie voor de gezondheidszorg, met aan de leiding de geneeskundig inspecteur, in deze de Directeur van Volksgezondheid. Daarnaast is elke gezondheidsinstelling genoodzaakt over een klachtencommissie te beschikken. 
Vanwege het feit dat het medisch tuchtcollege onmisbaar is in het geheel van Kwaliteitsbewaking van onze Volksgezondheid, hebben de Minister van Volksgezondheid Patrick Pengel en zijn collega van Justitie Jennifer Van Dijk Silos vanaf hun aantreden er alles aan gedaan om kundige en bekwame leden voor dit college te identificeren waarna de beëdiging kon plaatsvinden. 
De Voorzitter en de leden legden respectievelijk de eed of belofte af in handen van de Directeur van Binnenlandse zaken, die gemachtigd is door de President van de Republiek Suriname om zulks te doen. De voorzitter en leden zijn: Mr. A. Charan (vz) Mw. Mr. S.M. Chu,(plv vz) , Mw. Drs. A Bueno De Mesquita – Voigt, Dhr. Dr. W Jap Tjoen San (leden). En de plaats vervangende leden zijn: Mw. Drs. D. Ramautar – Gangaram Panday en Mw. Drs. F Henar – Karamat Ali. Als secretaris van dit college wordt aangesteld Mw Mr. M.E Van Genderen – Relyveld. 
Namens het college sprak de Voorzitter zijn dank uit en gaf aan dat ze reeds de komende week de eerste zitting zullen hebben als Medisch tuchtcollege voor het in behandeling nemen van de verschillende zaken die er liggen. 
De Minister van Volksgezondheid heeft in zijn toespraak aangegeven te rekenen op de inzet en kundigheid van de Voorzitter de leden en de plaatsvervangende leden. En hij gaat ervan uit dat ze de functie op hoog niveau zullen realiseren.

 

NIEUWSBERICHTEN