vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
VOLKSGEZONDHEID


Minister Pengel naar 69e World Health Assembly in Genève

25-05-2016

Suriname wordt op de 69e World Health Assembly (WHA) meeting in Genève, vertegenwoordigd door de minister van Volksgezondheid Ing. Patrick Pengel en een delegatie 
vanuit het Ministerie. De bewindsman gaf heden ochtend in zijn toespraak een korte uiteen zetting van het beleid van Suriname op het gebied van de volksgezondheid.

De bewindsman gaf verder in zijn toespraak aan dat Suriname, net als de rest van de wereld 
ook wordt geconfronteerd met een hoge ziektelast, door met name chronische niet-overdraagbare aandoeningen. Deze ziektelast is hoofdzakelijk toe te schrijven 
aan sociale determinanten die voor ongelijkheid in gezondheid zorgen. Om hieraan te ontkomen, moet gezondheid worden opgenomen in de agenda's van alle ministeries, 
departementen, agentschappen, maar ook op de agenda van alle internationale organisaties. Dit is de zogenaamde Health in All Policies (HiAP) benadering.
De technische ondersteuning en begeleiding van de WHO, het regiokantoor van de PAHO in Washington en het PAHO/WHO kantoor in Suriname, werden ook gememoreerd door de Minister, waarvoor hij zijn dank namens Suriname uitsprak.
Tot slot gaf de Minister aan dat Suriname open staat om met andere landen te werken aan gemeenschappelijke uitdagingen. Vooral aan gezondheid gerelateerde 'Sustainable Development Goals {SDG's} zal in de toekomt hard gewerkt worden om bij te dragen aan de realisatie van de 17 wereldwijd aangenomen doelen.

De WHO Director-General Dr. Margaret Chan opende de 69e WHA met de woorden van feest-, waarschuwing en hoop. Zij stond ook stil bij de recente vorderingen in de wereldwijde volksgezondheid, met name bij de bestrijding van HIV, tuberculose, malaria en polio, alsmede 
verbetering van moeder en kindergezondheid. Maar ze gewaarschuwd dat de recente uitbraken van Ebola, MERS-coronavirus, Zika en urbane gele koorts, een "dramatische opleving van de dreiging van besmettelijke ziekten" is. Gedurende de periode in Geneve zal Minister Pengel naast het bijwonen van diverse 'side events', ook een aantal bilaterale gesprekken voeren met: De PAHO directeur, Caucus van CARICOM Ministers van Volksgezondheid, de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van Nederland en de directeur van het 'Global Fund portfolio Manager Latin America and the Caribbean.

NIEUWSBERICHTEN