vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
VOLKSGEZONDHEID


Minister Pengel neemt deel aan Council for Human and Social Development

28-09-2017

Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid heeft de Council for Human and Social Development (COHSOD) vergadering, die voornamelijk bedoeld is om gezamenlijke standpunten in te nemen welke gepresenteerd worden tijdens de PAHO Directing Council meeting, bijgewoond op 23 en 24 september jongstleden.  

De COHSOD is een orgaan van de CARICOM, die de Raad van Ministers van de CARICOM ondersteunt en staat voor ontwikkeling van mens & maatschappij. Op 21 september zou een Caribbean Public Health Agency (CARPHA) Executive Board meeting gehouden worden, maar de meeting is vanwege de stormen die enkele van de lidlanden hebben getroffen ter elfder uren afgelast.

In de afgelopen COHSOD vergadering zijn verschillende gezondheidsproblemen besproken, waarmee vrijwel elk lidland te kampen heeft zoals de  toename van NCD’s met name de stijgende lijn van nierdialysepatiënten, de constante uitdaging van financiering van de gezondheidszorg en automatiseringssystemen binnen de gezondheidszorg. De vergadering heeft allereerst de nodige aandacht besteed aan de impact van de orkanen Irma en Maria die de lidlanden Dominica en Antigua & Barbuda zwaar hebben getroffen. De lidlanden hebben verder afgesproken elkaar te zullen ondersteunen met het treffen van belastingmaatregelen voor suikerhoudende dranken, alcohol en tabak. Dit  ontmoedigingsbeleid is een preventiestrategie ter voorkoming van NCDs. Suriname is incoming chair, wat betekent dat ons land vanaf oktober 2017 voor een jaar de Council for Human and Social development (COHSOD) en de Caribbean Public Health Agency (CARPHA) Executive Board voorzitten.

De nieuwe WHO Directeur-Generaal Dr. Tedros Ghrebreyesus heeft de COHSOD tijdens een speciale bijeenkomst van prominenten toegesproken.  Hij gaf een korte uiteenzetting langs welke lijnen zijn beleid voor de komende vijf jaren zal lopen en benadrukte dat het Caribisch gebied speciale aandacht zal krijgen.  Minister Pengel maakte gebruik van de gelegenheid Dr. Tedros Ghrebreyesus uit te nodigen om ons land te bezoeken. Dr. Tedros op zijn beurt zal de mogelijkheden bekijken om nog voor het eind van dit jaar ons land een officieel bezoek te brengen.

NIEUWSBERICHTEN