vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
VOLKSGEZONDHEID


Onderdirecteur Volksgezondheid neemt verzoekschriften stichtingen namens minister Patrick Pengel in ontvangst.

04-09-2017

 Personeelsleden van de Stichting Jeugdtandverzorging en het Elsje Finck Sanichar College (COVAB) hebben onder begeleiding van hun respectieve bonden op maandag 4 september 2017, verzoekschriften overhandigd aan onderdirecteur Volksgezondheid Edith Tilon.De reden hiertoe is het stopzetten van de uitbetaling van de koopkrachtversterking, welke wordt uitbetaald aan ambtenaren en daaraan gelijkgestelden. De leden menen daarvoor ook blijvend in aanmerking te moeten komen en geven aan met geduld te hebben afgewacht op een hervatting van de uitbetaling. “Wij zijn het wachten zat” geven de leden van de stichtingen aan en vragen of zij het geld zoals eerder aan hen werd uitbetaald, wederom kunnen krijgen inclusief de verhoging. Alhoewel het geen besluit is van het ministerie van Volksgezondheid, vragen zij in hun verzoekbrieven aandacht van de minister, om vanuit zijn positie een oplossing te brengen in deze situatie. De onderdirecteur gaf aan dat de mensen zijn aangehoord en er zal op het juiste niveau nagegaan worden welke status deze werknemers precies hebben. De brieven zullen overhandigd worden aan de minister en er zal binnen een week contact worden opgenomen met de twee organisaties om mee te delen wat de stand van zaken is.

NIEUWSBERICHTEN