Overheid


Regering garandeert voorraad aan medicijnen

01-10-2017

Dit zei waarnemend president Ashwin Adhin bij de presentatie van de jaarrede. De regering ziet de beschikbaarheid van essentiele medicamenten als één van de  topprioriteit binnen het volksgezondheidsbeleid.

Naast de Bedrijfs Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS) zijn er meer dan tien (10) actieve importeurs. De import van geneesmiddelen in Suriname is sinds 1998 vrijgegeven: elke importeur die voldoet aan vastgestelde eisen in de wet, mag geneesmiddelen importeren en distribueren. Geneesmiddelen moeten aan specifieke kwaliteitseisen voldoen. De beschikbaarheid van en toegankelijkheid tot dure geneesmiddelen wordt vaker aan de orde gesteld. De Nationale Geneesmiddelen Klapper (NGK) kent enkele dure geneesmiddelen en de Wet Basiszorg Verzekering is duidelijk: die moeten dan vergoed worden door de verzekeraars. Indien er behoefte bestaat aan enkele bijzondere geneesmiddelen voor individuele patiënten, die niet in de NGK voorkomen, dan zijn er hiervoor bijzondere regelingen; de behandelende arts kan hiervoor een aanvraag indienen bij het ministerie van Volksgezondheid, ter verkrijging van toestemming om dergelijke middelen toe te dienen.

NIEUWSBERICHTEN