Overheid


Regering kondigt huisartsenposten aan

01-10-2017

Een voordeel van deze operatie is dat de spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis in belangrijke mate worden ontlast waardoor het ziekenhuis zich beter kan toe leggen op de gecompliceerde gevallen.

Dit kwam naar voren tijdens de jaarrede. De regering zegt in de kwestie huisartsenposten het volgende:

  • In een gestructureerde samenwerking met die werkarmen van de regering (SZF,RGD) zullen alle relevante partners betrokken worden bij de instelling van deze huisartsenposten.
  • De huisartsenposten zullen na de reguliere polikliniektijden van de huisartsen van 19:00u tot 07:00u geopend zijn voor alle spoedeisende gevallen in de huisartsengeneeskunde.
  • De posten zullen ook functioneren als “triage station” voor het doorsturen van de gecompliceerde gevallen naar de reguliere spoedeisende hulp (SEH).

Bij de gezondheidszorg blijft preventie volgens waarnemend president Ashwin Adhin. de hoogste prioriteit genieten. De diverse programma’s, die hierbinnen vallen en opgenomen zijn op de begroting 2018, zullen gegarandeerd blijven voor de samenleving. Deze zijn onder andere het nationaal immunisatieprogramma, consultatie bureauzorg, aanpak van niet overdraagbare ziekten. Deze aanpak houdt onder andere in het blijven inzetten van dienstverleners om vooruitgang te boeken in: betere controle en behandeling van chronische aandoeningen en het terugdringen van risicofactoren van niet overdraagbare ziekten. Ter ondersteuning van deze doelstellingen en ter bevordering van gemeenschapsparticipatie zullen meer en anders opgeleide gezondheidswerkers ingezet worden onder de verantwoordelijkheid van het BOG.

De toenemende problemen in de gezondheidszorg ten gevolge van hart- en vaatziekten, uiten zich het pijnlijkst in het grote aantal personen dat steeds gedialyseerd moet worden. Als deze ontwikkeling zich voortzet, zal volgens de waarnemend president het huidige aantal van zeven honderd (700) nierdialyse-patiënten in de komende drie tot vier jaren zijn gestegen tot één duizend en drie honderd (1300) patiënten.

Om de problemen met betrekking tot nierdialyse fundamenteel en structureel op te lossen zal het SZF, als werkarm van de regering, de volgende acties ondernemen :

  1. Meer aandacht besteden aan gezonde levensstijl en preventie van nierziekten.
  2. In samenwerking met gerenommeerde buitenlandse instituten binnen 12 maanden een state of art dialyse centrum met regionale satellieten opzetten.

Deze instellingen zullen tegen betaalbare en beheersbare kosten de modernste apparatuur en kennis inzetten ten behoeve van de dialysepatiënten in Suriname.

NIEUWSBERICHTEN