vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
VOLKSGEZONDHEID


Samen sterk voor borstvoeding

01-08-2017

Samen sterk voor borstvoeding 

Op dinsdag 1 augustus 2017 vond bij het Bureau Openbare Gezondheidszorg de kick off plaats van de borstvoedingsweek in Suriname. Deze hele week (1-7 aug.) wordt er in meer dan 170 landen aandacht besteed aan het belang van borstvoeding. Het doel van deze dag is om borstvoeding te stimuleren, het verbeteren van de gezondheidszorg en de gezondheid van baby’s over de hele wereld hoog te houden. Het thema voor dit jaar is: Samen sterk voor borstvoeding.De borstvoedingsweek is een samenwerking tussen het ministerie van Volksgezondheid, UNICEF en de PAHOen wordt jaarlijks door deze organisaties gefinancierd.  

De minister van Volksgezondheid Patrick Pengel opende de borstvoedingsweek en gaf aan dat het belangrijk is borstvoeding te geven aan kinderen. Het Early Childhood Development (ECD) beleidwaaronder alle kinderen in de leeftijdscategorie 0-9 jaar vallen,wordt getrokken door het ministerie van Volksgezondheid. Borstvoeding is daarbij een prioriteit van het beleid.  

Borstvoeding is essentieel om elke pasgeborene de beste start te geven. Daarom is een van de voornaamste ECD doelen, het verhogen van het percentage van borst gevoede kinderen zowel op beleidsniveau als uitvoeringsniveau.Onder het uitvoeringsniveau vallen alle kraamafdelingen, instellingen waar consultatie bureau zorg en prenatale zorg verleend worden, maar ook niet gouvernementele organisaties zoals STIBOSU, georganiseerde buurt organisaties en iedereen die betrokken is bij de zorg voor moeder en kind zegt de minister. 

Het belang van gezonde stimulatie en voeding in de eerste 1000 dagen van het leven van een kind, evenals hoe exclusief borstvoeding is gekoppeld aan het bereiken van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen werd benadrukt door de UNICEF Deputy Representative, Paolo Marchi. Hij benadrukte verder dat het van belang is internationale maatregelen voor de marketing van borstmelk substituten vertaald en opgenomen moeten worden in de nationale wetgeving en beleid. Maar ook dat de protocollen voor babyvriendelijke ziekenhuizen in de standaard richtlijnen en protocollen van alle gezondheidsinstellingen moeten worden geïntegreerd. 

De heer PrimRitoede coordinatorvan het BOG gaf tijdens zijn speech aan dat het borstvoedingsprogramma in Suriname de afgelopen jaren een positieve ontwikkeling heeft meegemaakt. Dit opweg naar het verwezenlijken van het doel om de totale Surinaamse samenleving bewust te maken van de algemene gezondheid van moeder en kind.  

De PAHO representative,dr. Yitades Gebre zij dat borstvoeding een belangrijke sleutel is tot  gezondheid, ontwikkeling en welzijn van zuigelingen en moeders. Het biedt baby's de beste start in het leven. Wereldwijd worden 44% van de pasgeborenen in het eerste uur na de geboorte aan de borst gebracht. Dit gemiddelde markeert echter dramatische verschillen voor borstvoeding in verschillende landen. Het streven is om de percentages te brengen naar 70%. Verbeterde borstvoedingspraktijken hebben de potentie om het leven van kinderen en vrouwen te redden en draagt ​​aanzienlijk bij aan de gezondheid op lange termijn. Belangrijke stappen zijn nodig om de wereldwijde actie te coördineren om borstvoeding te beschermen, te bevorderen en te ondersteunen.   

We moeten het bewustzijn en het belang van borstvoeding vergroten als basis voor overleven, gezondheid en welzijn van kinderen en moeders, die in overeenstemming is met de wereldwijde strategie voor vrouwen-, kinder- en adolescenten. In Suriname ondersteunt PAHO de implementatie van Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI). Sinds de lancering hebben de meeste ziekenhuizen in Suriname inspanningen gedaan om aan sommige of alle eisen van BFHI te voldoen, of hebben in ieder geval hun verbintenis uitgesproken om een ​​baby vriendelijk ziekenhuis te worden. 

Bij de opening van de borstvoedingsweek werd ook de Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI) bekrachtig door het ondertekenen van de protocol voor Baby Vriendelijke Zorg door vertegenwoordigers van de verschillende zorginstellingen. Hierbij hebben de zorginstellingen zich gecommitteerd aan het BFHI en streven naar certificering van de faciliteiten door maximale inzet en ondersteuning van elkaar. “Het is hierbij van belang dat we niet alleen het commitment uitspreken, maar dat wij ook instaat zijn om het commitment uit te voeren 

Het Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI) is een kwaliteitstraject dat tracht de prenatale diensten, de verloskamer, kraamafdelingen en consultatiebureaus te motiveren en te ondersteunen. Dit zodanig dat er aan de moeders en jonge ouders kwaliteitsvolle informatie en een goede begeleiding inzake borst- en zuigelingenvoeding wordt aangeboden. Het Baby Friendly Hospital Initiative wordt als maatstaf gebruikt om na te gaan hoe baby vriendelijk een instelling is om aan het gemaakte commitment te voldoen. Het streven is gericht op het bekrachtigen van de  inzet om over twaalf (12) maanden tenminste een (1) instelling te hebben, die het kwaliteitscertificaat “Baby Friendly Hospital” heeft behaald. Bij de opening van de borstvoedingsweek werd er ook een minibeurs georganiseerd op het parkeerterrein van het BOG.  

 

 

 

 

 

NIEUWSBERICHTEN