vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
VOLKSGEZONDHEID


Start campagne “Mijn Toffe Man” in Courtyard by Marriott

18-08-2016

Op maandag 15 augustus jl, vond in Courtyard by Marriott de start van de campagne “Mijn Toffe Man” plaats. Dit project is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid en de PAHO. Er is gekozen voor het thema “Mijn Toffe Man” omdat tijdens deze Campagne die drie maanden zal duren, de focus gelegd zal worden op mannen. Namelijk om die aan te moedigen op hun gezondheid te letten, de dokter te bezoeken maar vooral een HIV test te doen.  Als wij uitgaan van de beschikbare cijfers over de gezondheidstatus van de Surinamer kan er geconcludeerd worden dat mannen over het algemeen te laat de arts bezoeken. Hoe eerder iemand naar de dokter gaat, hoe eerder de arts de nodige behandeling kan starten. Dit beeld zien we ook bij HIV. Het schijnt dat mannen naar de arts gaan of een HIV test doen pas wanneer ze ziek zijn met soms het gevolg dat ze eerder overlijden wat eventueel voorkomen kon worden als ze eerder met medicatie waren begonnen. 

Iemand die geïnfecteerd is met het HIV virus kan een zo normaal mogelijk leven lijden als hij of zij op tijd met de behandeling begint. Een HIV test is daarom belangrijk te doen.  Zo willen wij via de campagne 'Mijn toffe man' onze Surinaamse mannen aanmoedigen een HIV test te doen. 

Tijdens de start heeft Jurgen Rayman als presentator het publiek ontspannen kunnen bezig houden zodat zij zich op hun gemak voelden en ook zaken tav seksualitet en HIV konden bespreken.

 De Minister van Volksgezondheid Patrick Pengel moedigde ook op zijn manier de mannen aan niet te schromen naar de dokter te gaan als ze zich niet goed voelen. Ook bij het oplopen van een blessure tijdens het sporten niet grijpen naar een zelf gemaakte smeer middel maar de dokter te bezoeken gaf de Minister op een zeer ontspannen manier aan.

 De inleiders bij de start waren Dr. Deborah Stijnberg (Public Health arts werkzaam op het ministerie van Volksgezondheid), Dr. Stephen Vreden (Internist en Infectioloog werkzaam het hij AZ) en dhr. Carl Breeveld (Gezinscounselor met de nadruk op het begeleiden van mannen in relaties en op het gebied van seksualiteit). 

 Dr. Deborah Stijnberg presenteerde de gezondheidstoestand van de mensen in Suriname met speciale aandacht voor HIV / AIDS.

Dr. Vreden heeft gesproken over HIV, wat  het is en de manier waarop de overdracht plaatsvindt. Verder gaf hij ook informatie over het belang van de behandeling bij het waarborgen van een kwalitatief goed leven met het virus, bij een geïnfecteerde persoon. De heer Carl Breeveld sprak over mannen en seksualiteit in het algemeen, maar ook met betrekking tot HIV. De aanwezigen waren in de gelegenheid om vragen te stellen. Dit kon persoonlijk maar ook anoniem.

 De campagne duurt 3 maanden met als doel aan het eind een stijging te zien in het testgedrag van mannen.

NIEUWSBERICHTEN