vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
VOLKSGEZONDHEID


Startsein onderzoek schoolgaande jeugd op VOJ niveau

08-06-2016

De minister van Volksgezondheid heeft op maandag 6 juni 2016 het startsein voor de Global School-based Student Health Survey en de Global Youth Tobacco Survey (GSHS/GYTS) gegeven. Dit gebeurde in het Sports Complex Kwatta in aanwezigheid van de leerlingen van VOJ Kwatta, een van de deelnemende school.  

Met deze onderzoekingen wil het Ministerie informatie verkrijgen welke gebruikt kan worden voor het samenstellen van gerichter beleid, en voor het ontwikkelen van nieuwe, en het aanpassen van bestaande schoolgezondheid- en andere programma’s voor de jeugd in het algemeen.

De GSHS/GYTS verzamelt informatie over gedrag welke zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid van jongeren beïnvloeden. Er wordt gekeken naar tabak-, alcohol- en druggebruik, geweld, seksueel gedrag, eetgedrag, beschermende factoren, lichaamsbeweging, geestelijke gezondheid en hygiëne.

Landelijk zijn er 25 scholen op VOJ niveau geselecteerd, waarbij de leerlingen van de eerste, tweede en derde klassen de vragenlijsten zelfstandig zullen invullen. Het geschatte aantal leerlingen die kunnen meedoen aan de GSHS/GYTS is 7000. 425 leerlingen van de Openbare Muloschool Kwatta zullen de spits afbijten. Gedurende 2 maanden (juni en juli 2016) zal het onderzoeksteam landelijk de scholen aandoen voor de uitvoering.

De GSHS/GYTS is voorbereid door de afdeling Planning en Onderzoek van de ministeries van Volkgezondheid en Onderwijs, in samenwerking met afdeling Inspectie VOJ en BOG met ondersteuning van PAHO/WHO. Het onderzoeksteam bestaat uit 20 administrators en 6 supervisors die dagelijks vanuit het onderzoeksstation te BOG naar de scholen gaan. De vorige GSHS/GYTS is gedaan in 2009. Net als in 2009 is het onderzoek anoniem en vertrouwelijk.

NIEUWSBERICHTEN