Overheid


Strategisch overleg tussen ministerie van Volksgezondheid en Nationale ziekenhuisraad

04-11-2017

De NZR die voltallig was, heeft dit overleg als vruchtbaar ervaren en heeft er goed gebruik van gemaakt om van gedachten te wisselen en te discussiëren over de toekomst van de ziekenhuiszorg in Suriname.

De Minister van Volksgezondheid die dit initiatief nam vond het nodig met de ziekenhuis directeuren te praten om zo te kunnen komen tot het formuleren van een strategisch raamwerk waarin concrete stappen geformuleerd zijn die als basis zullen dienen voor een nationaal ziekenhuis strategie. Zaken die tijdens dit overleg zijn besproken zijn onder andere het opzetten van gemeenschappelijke diensten centra, het nationaal automatiseringstraject en het komen tot een uniform normen kader.

Zowel de Minister als de NZR zijn zeer tevreden met het verloop van het overleg en geven aan het nog op te maken plan van aanpak zo spoedig mogelijk te willen presenteren aan de totale regering en DNA.

 

NIEUWSBERICHTEN