vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
VOLKSGEZONDHEID


Suriname en Cuba bestuderen mogelijkheden voor verbreding samenwerking gezondheidszorg

20-07-2016

Op uitnodiging van zijn Cubaanse ambtgenoot, Z.E. Roberto Morales Ojeda, is Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid op 17 juli jl. naar Cuba afgereisd voor een werkbezoek.
Tijdens dit werkbezoek werd de minister vergezeld van Mw. Miriam Naarendorp, Coördinator van de Farmaceutische Inspektie van het Ministerie van Volksgezondheid en Dhr. Wilfred Balraadjsing, vertegenwoordiger van het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS).


De delegatie onder leiding van Minister Pengel heeft, behalve een werkbespreking met de Minister van Volksgezondheid, diverse instituten bezocht die onderdeel zijn van het succes verhaal van Cuba wat betreft de gezondheidszorg.
De delegatie werd omstandig geïnformeerd over de inrichting van het gezondheidssysteem te Cuba, met name wat betreft de verlening van primaire, secundaire en tertiaire gezondheidsdiensten.
Tevens werd informatie uitgewisseld over mogelijkheden ter verbreding van de gezondheidssamenwerking, opdat zowel de aanpak van overdraagbare als niet overdraagbare ziekten verbeterd kan worden.
Minister Pengel toonde tijdens het werkbezoek ook belangstelling voor de Cubaanse strategie met betrekking tot de kostenspreiding voor het garanderen van kwalitatieve gezondheidszorg voor de gehele bevolking, terwijl ook informatie werd ingewonnen over de productiecapaciteit m.b.t. medicamenten.
Volgens Pengel heeft de Surinaamse Regering bijzondere interesse om bij de verlening van gezondheidsdiensten, op basis van een rationele besteding van beschikbare middelen, kwalitatieve gezondheidszorg te garanderen.
Tijdens het werkbezoek kwam ook naar voren dat interesse bestaat voor uitwisseling van kennis voor de verdere ontwikkeling van o.a. traditionele geneeskunde en capaciteitsversterking van technisch kader.
Alhoewel Cuba en Suriname reeds een jarenlange samenwerking kennen op het gebied van de gezondheidszorg, hebben beide bewindslieden onderschreven dat er nog voldoende ruimte bestaat voor verruiming van de samenwerking.
Het ligt in de bedoeling dat beide landen, op basis van de gemaakte afspraken, op technisch niveau mogelijkheden bestuderen opdat optimaal gebruik gemaakt kan worden van de beschikbare expertise en o.a. biologische rijkdommen die de ontwikkeling van de medische industrie en in het bijzonder, de dienstverlening wat betreft gezondheidszorg, ten goede kunnen komen.
Cuba is één van de landen in de wereld waar o.a. de bedreiging van diabetes ingrijpend is teruggebracht, terwijl eveneens kindersterfte cijfers tot de laagste behoren in de wereld.
Na het werkbezoek aan Cuba zal Minister Pengel op 21 en 22 juli a.s. samen met zijn collega Minister van LVV de 17e Inter-Amerikaanse Ministeriële bijeenkomst inzake Gezondheid en Landbouw bijwonen in Paraguay (RISMA 17).

NIEUWSBERICHTEN