Overheid


SZF voert gesprekken voor verbeterde behandeling dialyse patiënten

14-01-2018

Het is genoegzaam bekend dat het aantal dialyse patiënten explosief groeit en dat, gerelateerd aan de grootte van onze bevolking, te veel burgers tot de categorie dialyse- en predialyse patiënten behoren. Het is derhalve van groot belang dat er voorzieningen worden getroffen om dialyse patiënten zodanig van een medische behandeling te voorzien waardoor er concreet waarde wordt toegevoegd aan de kwaliteit van hun leven. De optie van niertransplantatie is dan ook aan de orde gekomen. Immers niertransplantatie is het alternatief voor een structurele genezing van deze patiënten.

Andere moderne behandelmethoden zijn ook onderdeel geweest van dit gesprek. Aan het eind van dit onderhoud hebben alle aanwezigen bevestigd dat zij dit onderhoud als zeer vruchtbaar hebben ervaren. De medisch specialisten hebben het SZF gecomplimenteerd voor het genomen initiatief. Op kort termijn zullen partijen het vervolgtraject inzetten.

NIEUWSBERICHTEN