Overheid


Trop Clinic’ in gebruik genomen

09-10-2017

De opening werd  op 6 oktober verricht door minister Patrick Pengel van Volksgezondheid in aanwezigheid van het malaria programmateam, vertegenwoordigers van bedrijven die een bijdrage hebben geleverd aan het tot stand komen van dit heugelijk feit en andere belanghebbenden. Trop Clinic staat op de hoek van de Commissaris Roblesweg en de Basitostraat, te Geyersvlijt. De coördinator van het malaria programma, Helene Hiwat gaf in haar openingsspeech aan blij te zijn met de huisvesting voor het malaria programma. Volgens de coördinator is het eigen gebouw  een stap naar duurzaamheid van de dienstverlening en een stap in de volgende fase van voortdurende preventie van malaria in een land dat bijna malariavrij is.

Drs. Deborah Stijnberg, wnd. directeur Volksgezondheid gaf aan dat malaria door de jaren heen, een van de prioriteiten van het ministerie is geweest, gezien het feit dat veel mensen eraan zijn overleden. Er is toen jaren geleden intensief aandacht besteed aan de preventie van malaria door verschillende partners zoals onder andere PAHO global fund en IDB. De voordelen van de samenwerking zijn nu omgezet in resultaten. Er zijn nu minder dan honderd malaria gevallen per jaar. Gesteld kan worden dat de meeste van de malariagevallen uit de goudmijnen komen. Het is daarom belangrijk een plek te hebben waar er service gegeven kan worden aan deze populatie.

Minister Pengel gaf aan dat het malaria programma een belangrijke plaats  binnen het ministerie van Volksgezondheid heeft en samen met andere belanghebbende een belangrijke rol speelt in het elimineren van malaria in ons land. Duurzaamheid van gezondheidsdiensten zijn van eminent belang om continuïteit en effectieve interventie te waarborgen. De oprichting van deze accommodatie is het gevolg van investeringen en ondersteuning van diverse belanghebbenden en partners van het ministerie van Volksgezondheid. ‘Het ministerie is dankbaar voor alle ondersteuning van de partners’, zegt minister Pengel. Als blijk van waardering werd door het malaria programma een certificaat van waardering uitgereikt aan vertegenwoordigers van Newmont voor de donatie van 60.000 US dollar en materiaal. Het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname(BGVS) kreeg ook een certificaat voor het laten opzetten van de werkruimte op hun terrein en het IBT ingenieurs bureau voor technische ondersteuning.

 

NIEUWSBERICHTEN