Overheid


Volksgezondheid en milieu inspecteurs in overleg

22-11-2017

Voor de overige afdelingen blijft het eerder door de bond aangekondigd actiemodel gehandhaafd. Daarnaast is er ook afgesproken dat de minister het principe  no work, no pay nog niet zal toepassen. Deze afspraken zijn gemaakt onder de voorwaarde dat de financiële middelen noodzakelijk voor het verantwoord uitvoeren van de diensten zo snel als mogelijk beschikbaar zullen zijn zoals de minister heeft toegezegd. Verder blijven de partijen met elkaar in overleg om elkaar op de hoogte te houden van gemaakte afspraken.

NIEUWSBERICHTEN