vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
VOLKSGEZONDHEID


Wereld Suicide Preventiedag: Take a minute, change a life

10-09-2017

10 september is door de WHO uitgeroepen tot Wereld Suïcide Preventiedag (WSPD), op initiatief van de International Association for Suïcide Prevention. Op deze dag wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor suïcide (preventie). Het algemene doel van WSPD is zelfdoding zien te voorkomen. Het thema van 2017 is: “Taking a minute can change a life”

Personen kunnen leren uit de fouten van anderen die een poging tot zelfmoord hebben gedaan, over hoe belangrijk woorden en handelingen van anderen kunnen zijn. Ze vertellen vaak over het punt dat ze bereiken waarop ze geen ander alternatief meer zien dan de dood. Vaak geven ze aan dat ze niet dood willen, maar dat iemand ingreep en ze zou stoppen. Een minuut van uw tijd om echt contact te maken met iemand, familie, vrienden, collega’s of zelfs iemand die je niet kent, kan iemands levenspad veranderen.

Waarschuwingssignalen van iemand die mogelijk suïcidaal is:

 • Is neerslachtig;
 • Is wanhopig en laat gevoelens van hopeloosheid zien;
 • Is erg angstig en/of onrustig;
 • Wisselt sterk in stemmingen: plotseling erg somber of juist erg opgewekt;
 • Is woedend en wil wraak nemen;
 • Trekt zich terug, isoleert zich;
 • Neemt onnodige risico’s en vertoont impulsief gedrag;
 • Gebruikt meer alcohol/drugs/medicijnen dan gebruikelijk;
 • Slaapt erg slecht of juist heel veel;
 • Geeft waardevolle bezittingen weg.
 • Geeft aan geen uitweg meer te zien;
 • Praat veel over de dood of schrijft over doodgaan;
 • Geeft aan geen doelen meer te hebben, ziet geen redenen meer om te leven;
 • Dreigt zichzelf iets aan te doen;
 • Is bezig met manieren te zoeken om suïcide te plegen;

Wat kunt u zelf doen als u een of meerdere van bovenstaande symptomen bij iemand signaleert: ‘luisteren en hulp zoeken’.

NIEUWSBERICHTEN