vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
VOLKSGEZONDHEID


Workshop Mainstreaming SDG's in Strategische Nationaal plannen Volksgezondheid

06-07-2017

Op  donderdag 6 juli werd door het Ministerie van Volksgezondheid met technische ondersteuning van de PAHO / WHO Suriname in de banquet van Hotel Torarica de eendaagse workshop “Mainstreaming Sustainable Development Goals (SDG's) in Strategisch Nationaal plannen  van het Ministerie van Volksgezondheid” gehouden.  

De workshop mainstreaming  SDG’s is om de koppeling te maken tussen de programma’s van het ministerie van Volksgezondheid als beleid, de strategieën die gebruikt worden en de Sustainable Development Goals met name SDG3 die voor gezondheid is maar ook voor alle andere SDG’s die een gerelateerd zijn gezondheid. Verder moet er inzicht verkregen worden waar  de ongelijkheden binnen  de gezondheid  (health inequity) duidelijk aanwezig zijn. 

Beoogd wordt dat  in  de werkdiscussies die ongelijkheden naar voren komen en gebrainstormd word hoe die weg te werken.  Ook werden er afspraken gemaakt hoe  ons gezondheidssysteem  ingericht kan  zodat het zo goed mogelijk gezondheids-ongelijkheden voorkomt? hoe samen gezondheidsongelijkheden (health inequity) terugbrengen? en hoe de gezondheidsongelijkheden  te monitoren en  te volgen? 
 
Het proces van implementatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen geeft de regering van Suriname een unieke kans om haar inzet voor duurzame ontwikkeling en de volksgezondheid te verlengen. Terwijl de SDG's intersectoraal van aard zijn, heeft Duurzame Ontwikkelingsdoel 3: "Gezond leven verzekeren en het welzijn bevorderen voor iedereen in alle leeftijden" gericht op gezondheid. Goede gezondheid is essentieel voor het bereiken van de SDG's; Maar het is ook een voorwaarde voor en een uitkomst en indicator voor duurzame ontwikkeling. PAHO / WHO beveelt de aanpak "Gezondheid in de SDG-tijd" aan, waarbij de relevantie van intersectorale maatregelen op alle 17 SDG's voor het bereiken van betere gezondheidsresultaten van alle mensen wordt benadrukt. 

NIEUWSBERICHTEN